Novetats

An alternative organic growth through acquisitions investigation on wind energy

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 15:27
An alternative organic growth through acquisitions investigation on wind energy Asef, Pedram; Bargalló Perpiñá, Ramón; Bereket, T. Habte; Babaeian, A.
Categories: Novetats

Comprobación del comportamiento autosimilar de las distribuciones de corriente sobre la superficie de la antena fractal de Sierpinski mediante termografías de infrarrojos

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 14:09
Comprobación del comportamiento autosimilar de las distribuciones de corriente sobre la superficie de la antena fractal de Sierpinski mediante termografías de infrarrojos González Arbesú, José María; Puente Baliarda, Carles; Romeu Robert, Jordi
Categories: Novetats

Integración de energía solar fotovoltaica en la rehabilitación energética de edificios. Estudio del potencial de autoconsumo en entornos urbanos

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 13:48
Integración de energía solar fotovoltaica en la rehabilitación energética de edificios. Estudio del potencial de autoconsumo en entornos urbanos Hochet Moreno, Kevin Una de las principales prioridades de los países europeos es la reducción del consumo de energía y las emisiones de gas a efecto invernadero causadas por el entorno construido. Hacia este objetivo, ya que las ciudades del futuro ya están construidas en gran parte, muchas estrategias hacen hincapié en la importancia de los procesos de renovación urbana hacia una mayor sostenibilidad en términos económicos, sociales y ambientales. De hecho, todavía hay un gran potencial de ahorro de energía en los países europeos en general y en España en particular. La mayoría de los edificios de viviendas se construyeron antes de 2001 sin ninguna regulación térmica. Requieren grandes cantidades de energía para asegurar el confort interior. Teniendo en cuenta la actual crisis económica, que está afectando especialmente al sector de la construcción en España, el futuro del sector está en rehabilitación del entorno construido, responsable del 40% del consumo de energía primaria del país [1,2]. La originalidad de este trabajo radica en la integración y la evaluación que puede llegar a tener la energía fotovoltaica en los procesos de rehabilitación de edificios. El proyecto se divide en 6 partes: (1) Selección de un caso de estudio a escala de barrio, (2) Estudio en detalle del estado actual de los edificios, (3) Propuestas de integración de energía fotovoltaica en diferentes escenarios de rehabilitación, (4) Creación de los modelos 3D y simulación energética, (5) Evaluación multicriterio a nivel de ahorro de energía, producción eléctrica y viabilidad económica (payback) y (6) Análisis y conclusiones. Los resultados de este estudio pueden ayudar a las empresas del sector de la rehabilitación a realizar estudio para proponer la integración de la energía fotovoltaica y así ir de cara al cumplimento de los objetivos europeos de eficiencia energética.
Categories: Novetats

Inversor alimentat per panells fotovoltaics

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 13:35
Inversor alimentat per panells fotovoltaics Segarra Turull, Lluís L’objectiu d’aquest projecte és la construcció d’un inversor o convertidor de corrent continua a corrent alterna, amb aïllament d’alta freqüència per aplicacions fotovoltaiques i el seu posterior assaig en el laboratori per validar-ne el comportament. Els passos a seguir per la construcció de l’inversor són: Definir les característiques que ha de tenir. Elecció dels diferents components que integren el circuit. Simulació del comportament teòric previst. Verificació dels components elegits a partir de les dades extretes, tensió i corrent. Construcció d’un prototip per assajar cada part. Comprovació del seu funcionament. L’aïllament d’alta freqüència que ha de proporcionar el convertidor s’aconsegueix mitjançant un transformador de potència amb nucli de ferrita. En paral·lel, s’implementa el sistema de control amb la modulació per tal de garantir el correcte funcionament del sistema. En aquesta memòria es presenta en primer lloc una descripció dels sistemes fotovoltaics, seguida d’una descripció de les diferents topologies de convertidors. Posteriorment es passa a la fase de disseny on és mostren els diferents components seleccionats, seguit de les simulacions del comportament de l’inversor. Finalment és realitza la construcció del mateix i la comprovació del seu funcionament
Categories: Novetats

Redisseny i millora de máquines de reciclatge i processat de plàstic : "Precious Plastics"

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 13:34
Redisseny i millora de máquines de reciclatge i processat de plàstic : "Precious Plastics" Garcia Jané, Marc El que trobem en aquest projecte és un procés de disseny que parteix de les màquines dissenyades per Dave Hakkens, dissenyador industrial holandès, en el seu projecte Precious Plastic, per analitzar seva la millora i adaptació per al col·lectiu destinatari. El procés comença amb la investigació, contacte i presentació de propostes i idees per les dues parts, i es centra més endavant en l’execució tècnica del projecte de disseny i enginyeria. S’haurà de lligar la pròpia part de disseny amb el prototipatge real de les màquines, que hauran de ser funcionals al final de la part acadèmica. El procés de disseny i fabricació engloba varies de les màquines, i toca temes tant diversos en la metodologia d’aplicació del disseny com es l’anàlisi, el disseny gràfic, la mecànica, l’elèctrica, la comunicació o la fabricació
Categories: Novetats

Installation géothermique pour la climatisation et E.C.S. d’une maison à Matadepera

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 13:29
Installation géothermique pour la climatisation et E.C.S. d’une maison à Matadepera Izard Torredemer, Arnau
Categories: Novetats

Diccionaris de dades: d'eina marginal a cor del sistema

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 13:22
Diccionaris de dades: d'eina marginal a cor del sistema Saltor, Félix S'estudia l'evolució dels diccionaris de dades, des de ser considerats una aplicació independent i marginal per a l'administrador de (bases de) dades, passant per la seva col·laboració amb el Sistema de Gestió de Bases de Dades (SGBD), fins a esdevenir el cor mateix del SGBD, com es preveu en les arquitectures que segueixin el model ANSI/SPARC, i s'hi fan les consideracions corresponents.
Categories: Novetats

Exploring the voltage divider approach for accurate memristor state tuning

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 13:17
Exploring the voltage divider approach for accurate memristor state tuning Vourkas, Ioannis; Gomez, Jorge; Abusleme, Angel; Vasileiadis, Nikolaos; Sirakoulis, Georgios; Rubio Sola, Jose Antonio The maximum exploitation of the favorable properties and the analog nature of memristor technology in future nonvolatile resistive memories, requires accurate multilevel programming. In this direction, we explore the voltage divider (VD) approach for highly controllable multi-state SET memristor tuning. We present the theoretical basis of operation, the main advantages and weaknesses. We finally propose an improved closed-loop VD SET scheme to tackle the variability effect and achieve <1% tuning precision, on average 3× faster than another accurate tuning algorithm of the recent literature.
Categories: Novetats

Flight simulator development with safety system implementation

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 13:16
Flight simulator development with safety system implementation Martínez Utrilla, Berta Overall study of the Flight Simulator built at Tampere University of Applied Sciences (TAMK) and safety system implementation.
Categories: Novetats

Sostenibilitat i autosuficiència en edificis rurals. SOS House

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 13:13
Sostenibilitat i autosuficiència en edificis rurals. SOS House Borreda Díaz, Jordi Aquest projecte analitza la situació actual relacionada amb l’habitatge, econòmicament, tècnicament i socialment per saber d’on venim i cap a on anem. Seguidament trobarem una descripció detallada de tot el que hem de tenir en compte a l’hora d’idear un habitatge que convisqui en harmonia amb l’entorn. Trobareu un seguit d’idees per resoldre tots els problemes que se’ns van plantejant i diversa informació. Al final del projecte hi tenim un projecte d’adequació i millora de les envolupants i instal·lacions d’un habitatge existent.
Categories: Novetats

Semiautomatic PIATA input airport data collection

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 09:57
Semiautomatic PIATA input airport data collection Sebastia Sala, Raquel This project has developed a prototype of a tool to obtain data related to the airport traffic and export them into two files, one for the arrivals and another for the departures, which can be directly used as PIATA input data files. PIATA stands for Performance Indicator and Analysis Tool for Airports, it is a tool of EURCONTROL (the European Organization for the safety of air navigation) which is used to analyze airports and obtain indicators of its performance. The success of the PIATA studies relies, apart from the proper utilization of the tool, on using data as much complete and correct as possible of the airport's aircraft traffic. With this project it is intended to obtain the input data, which has been collected in a full manual manner until now, using a tool which performs part of the data collection automatically using ADS-B data and offers an interface which eases the process of complementing this data manually, for the kind of data that still has to be gathered manually (e.g. ATC clearances). The ADS-B data is transmitted by the aircraft in a standardized and non-encrypted manner. These messages can contain different types of information, such as aircraft position, velocity and identification. The developed system demonstrates the potential of the ADS-B data and its automatic processing to automate this data gathering, and it also provides a web interface where additional data can be introduced manually, the data collected automatically can be managed and the data can be exported to be used as input to PIATA. During this project we have created a system that autonomously collects and characterizes aircraft data which can be further complemented via a web-based tool by one or more users, in such a way that nothing else is needed to perform all the data gathering necessary for the PIATA studies.
Categories: Novetats

BarcelonaBoard: disseny i fabricació d'un prototip de longboad elèctric per fabricació digital

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 09:53
BarcelonaBoard: disseny i fabricació d'un prototip de longboad elèctric per fabricació digital Puchol Gassó, Àlex
Categories: Novetats

Service learning for engineering education for sustainability

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 09:49
Service learning for engineering education for sustainability Segalàs Coral, Jorge; Tejedor Papell, Gemma Sustainability issues are widely recognized as wicked problems, which should not be considered as problems to be solved, but as conditions to be governed. There is a general agreement on the need to reform scientific expertise to deal with sustainability challenges, by developing new ways of knowledge production and decision-making. In that sense, Sterling maintains that the nature of sustainability requires a fundamental change of epistemology and education. Transdisciplinary approaches to knowledge emphasize phenomena complexity, disrupting and transcending epistemological structures to progressively reflect and gain understanding. In relation to engineering education, the Barcelona Declaration highlights the sustainability competences, that engineering students should achieve. The Universitat Politècnica de Catalunya (UPC Barcelona Tech), aware of the new sustainability competences that engineers should have, offers a master degree in Sustainability Science and Technology that trains students to become agents of change for sustainability. Transdisciplinarity (Td) and Service learning (SL) are approaches applied. Learning environment, challenges and lessons learnt when applying such learning approaches are explained in following sections.
Categories: Novetats

Intel·ligència artificial i música

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 09:47
Intel·ligència artificial i música Estrada Simon, Josep El treball presentat en aquesta comunicació té per objecte l'aplicació de mètodes d'Intel·ligència Artificial a l'harmonització de melodies, seguint el mateix procés mental que els estudiants d'un curs acadèmic d'Harmonia. Es presenta el panteig inicialment adoptat i els primers resultats obtinguts
Categories: Novetats

Quantitative internal infrared thermography for determining in-situ thermal behaviour of façades

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 09:46
Quantitative internal infrared thermography for determining in-situ thermal behaviour of façades Tejedor Herran, Blanca; Casals Casanova, Miquel; Gangolells Solanellas, Marta; Roca Ramon, Xavier The thermal behaviour of a building is often underestimated or neglected during its construction and operation stages. In recent years, the heat flux meter (HFM) method has been commonly used to determine the U-value, a key parameter for assessing the thermal quality of the building envelope in steady-state conditions. However, this non-invasive test takes at least 72 h to execute, the accuracy is 14–28%, and it is not reliable for non-homogeneous building elements. An alternative technique is based on infrared thermography (IRT). Although it is generally used for qualitative analysis, quantitative internal IRT methods may also be adopted for in-situ measurement of the U-value. This research presents a method for determining in-situ U-values using quantitative internal IRT with a deviation of 1–2% for single-leaf walls and 3–4% for multi-leaf walls. It takes 2–3 h and can be used to provide information about the building envelope for the future refurbishment of existing buildings or to check the thermal behaviour of new building façades according to their design parameters.
Categories: Novetats

Optimització de la vida de la bateria en una tablet

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 09:44
Optimització de la vida de la bateria en una tablet Espinal Alía, Xavier
Categories: Novetats

El "espacio negativo" en la arquitectura racionalista

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 09:41
El "espacio negativo" en la arquitectura racionalista Bosch Martín, Cristina del
Categories: Novetats

Recycling the archaeological heritage: from drosscapes to dialogical landscapes

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 09:38
Recycling the archaeological heritage: from drosscapes to dialogical landscapes Bagnato, Vincenzo Paolo
Categories: Novetats

Memoria y abstracción: fragmentos, sujetos y lugares

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 09:35
Memoria y abstracción: fragmentos, sujetos y lugares Martínez Gómez, Josue Nathan
Categories: Novetats

La ciudad entre la memoria y la historia

UPCommons - dv., 07/28/2017 - 09:33
La ciudad entre la memoria y la historia Beltran Borràs, Júlia
Categories: Novetats

Pàgines

Subscriure a Publica! agregador - Novetats