UPCommons

Subscriure a Canal UPCommons
UPCommons, el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, està format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne l’impacte en la docència i la recerca de tot el món.
Actualitzat: fa 2 hores 15 minuts

Estudi, diagnosis i millora d'instal·lacions d'enllumenat públic mitjançant tecnologies existents

dt., 08/29/2017 - 13:07
Estudi, diagnosis i millora d'instal·lacions d'enllumenat públic mitjançant tecnologies existents Capdevila Martínez, Robert Avui en dia, el consum sostenible dels recursos energètics ha esdevingut un element clau per fer front al repte ambiental actual. Degut a això, s’està prenent consciència de la importància de tenir un enllumenat exterior energèticament eficient però, que a la vegada, contribueixi en l’augment de la qualitat de vida dels ciutadans. El correcte ús de l’energia per a aquest fi es centra en vetllar per a la seguretat de les persones, millorar i introduir la cultura de l’eficiència energètica, resoldre la problemàtica de la contaminació lumínica, incrementar la rellevància de factors vitals com el manteniment preventiu i la introducció a la gestió continuada de les instal·lacions. El present projecte té com a objectiu il·luminar vials públics i elements arquitectònics d’un tram de l’avinguda Reforma, ubicada a Mèxic DF. Per a aconseguir aquest objectiu es farà una anàlisi de les tecnologies actuals tot garantint les normatives vigents tant a Espanya com a Mèxic. L’elaboració d’aquest, ha de permetre emprar coneixements d’enginyeria alhora que ha de deixar ser creatiu i aconseguir un resultat final d’ús per a la vida quotidiana. En primer lloc, es realitza un estudi de la situació inicial del tram per tal de conèixer les característiques físiques i lumíniques de la infraestructura, així com els compromisos polítics a complir per part de l’administració. Coneixent els objectius, es realitzen estudis lumínics per definir en cada escenari la solució lumínica òptima. Sabent aquesta, es dissenya la infraestructura elèctrica i elements físics necessaris. Aconseguint una solució hibrida on es substitueix el VM i VSAP existent per LED i CDM amb cablejat d’alumini. Finalment, s’assoleix, pel que fa l’enllumenat públic, una solució que ens proporciona una Em de 27, 30,6 i 26,8 lux segons la zona, de una Uo respectivament de 0,7, 0,58 i 0,5 i òbviament amb FHS igual a zero. L’ estalvi final en el consum elèctric és del 49,6%. Pel que fa a l’enllumenat arquitectònic, s’acaba utilitzant una solució RGB LED de projecció controlada mitjançant protocol DMX que ens permetrà la creació de diferents escenaris amb consum energètics reduïts.
Categories: Novetats

Proposta d'ampliació de la zona del pàdoc del circuit de Castellolí

dt., 08/29/2017 - 13:00
Proposta d'ampliació de la zona del pàdoc del circuit de Castellolí Pitarch Casas, Carles Se trata de redefinir los usos y servicios en el espacio actual del paddock del circuito de Castelloli con una propuesta de edificabilidad de donde estaran ubicados los mismos considerando factores como la autosuficiencia energética en la medida que se pueda.
Categories: Novetats

Life cycle cost, as a tool for decision making on concrete infrastructures

dt., 08/29/2017 - 12:46
Life cycle cost, as a tool for decision making on concrete infrastructures Matos, Jose C.; Strauss, Alfred; Santos, Carlos; Casas Rius, Joan Ramon The use of Life Cycle Cost (LCC) tools in civil engineering is increasing, due to the need of infrastructure owners and operators to guarantee their assets maximum performance with an optimized budget. By considering these tools it will be possible to manage assets along their lifetime in a more sustainable and efficient way. Due to this reason, it was recently constituted a Task Group on fib to deal with existing LCC tools for concrete infrastructures. This paper gives an introduction to these tools, with a special emphasis to the added-value of LCC, and to the main contents of the fib TG 8.4 state-of-art technical report. This covers a description of existing LCC standards and guidelines, their applicability, the definition of different cost elements, the incorporation of risk in the analysis, etc.
Categories: Novetats

Adaptive simulations, towards interactive protein-ligand modeling

dt., 08/29/2017 - 12:44
Adaptive simulations, towards interactive protein-ligand modeling Lecina, Daniel; Gilabert, Joan F.; Guallar, Victor Modeling the dynamic nature of protein-ligand binding with atomistic simulations is one of the main challenges in computational biophysics, with important implications in the drug design process. Although in the past few years hardware and software advances have significantly revamped the use of molecular simulations, we still lack a fast and accurate ab initio description of the binding mechanism in complex systems, available only for up-to-date techniques and requiring several hours or days of heavy computation. Such delay is one of the main limiting factors for a larger penetration of protein dynamics modeling in the pharmaceutical industry. Here we present a game-changing technology, opening up the way for fast reliable simulations of protein dynamics by combining an adaptive reinforcement learning procedure with Monte Carlo sampling in the frame of modern multi-core computational resources. We show remarkable performance in mapping the protein-ligand energy landscape, being able to reproduce the full binding mechanism in less than half an hour, or the active site induced fit in less than 5 minutes. We exemplify our method by studying diverse complex targets, including nuclear hormone receptors and GPCRs, demonstrating the potential of using the new adaptive technique in screening and lead optimization studies.
Categories: Novetats

Sensorització amb IoT del circuit de velocitat de Castellolí

dt., 08/29/2017 - 12:35
Sensorització amb IoT del circuit de velocitat de Castellolí Mora Blanc, Pablo Un fenomen que estarà molt present en els propers anys és el concepte de l¿Internet de les Coses. La possibilitat de connectar una àmplia varietat d¿objectes alhora entre sí, està començant a ser un punt d¿inflexió en la relació entre persones i màquines. La tendència actual, preveu que en menys d¿una dècada es tripliqui la quantitat de dispositius connectats. En els primers capítols es presenten les tecnologies disponibles actuals i es selecciona la més adequada per l¿estudi realitzat. Arribat a aquest punt, la metodologia emprada es basa en elaborar una descripció tècnica de diverses propostes pensades i dissenyades pel circuit de velocitat de Castellolí.
Categories: Novetats

Lateral stability of prestressed precast concrete girders during lifting: study case

dt., 08/29/2017 - 12:33
Lateral stability of prestressed precast concrete girders during lifting: study case Fuente Antequera, Albert de la; Bairán García, Jesús Miguel; Pialarissi Cavalaro, Sergio Henrique; Goodier, Chris; Palmeri, Alessandro Improvements in concrete technology, reinforcing systems and manufacturing processes enable the use of increasingly long reinforced precast concrete girders, contributing to the competitiveness of girders in concrete in comparison with other alternatives. The weight of the girders should be limited however, in order to achieve an optimum between span length and lifting and transportations costs. The current tendency in design is to minimize the width of the flanges, thus the girder becoming more flexible laterally and more prone to suffer instability phenomena during transient loading situations. An increasing number of accidents and damages associated with this instability problem are reported in the technical literature (e.g., Hurff 2010; Rose 2013). The main objective of this study is to describe a real case of lateral instability of a long prestressed concrete bridge girder during lifting as well asto perform a parametric study to understand the limits of the problem observed. Special attention is paid to the evaluation of the provisions gathered in the Model Code 2010 (MC - 2010) regarding the lateral stability, since these might not be sufficient to cover limit cases.
Categories: Novetats

Partial safety factor for the residual flexural strength of FRC precast concrete segments

dt., 08/29/2017 - 12:27
Partial safety factor for the residual flexural strength of FRC precast concrete segments Fuente Antequera, Albert de la; Cugat Martí, Víctor; Pialarissi Cavalaro, Sergio Henrique; Bairán García, Jesús Miguel The use of fibre reinforced concrete (FRC) to produce segmental linings of TBM-constructed tunnels is an increasing tendency. So far, more than 50 tunnels have been constructed with this structural material, in some of these even using solely fibres as reinforcement. Moreover, several design guidelines (e.g., fib Model Code 2010) already include the FRC as structural material. There also exist specific guidelines for the design of FRC precast segment linings (e.g., ITAtech Report/7-15 and ACI 544.7R-16). These guidelines deal with the design of FRC considering the traditional limit state safety format. Therefore, partial safety factors for both the loads (¿L) and material strengths (¿M) must be considered. In particular, the magnitude of ¿M considered for compressive and tensile FRC strengths are assumed to be the same. Nonetheless, this assumption can be unrealistic, particularly in terms of flexural residual strength (fR) since this property present higher scatter than the compressive strength (fc). This is particularly true for elements with a reduced cracking surface (e.g., beams) due to the higher impact that uncertainties like fibre orientation and distribution have on the variability of fR. Therefore, this assumption can lead to lower reliability indexes (ß) than those established for traditional reinforced concrete structures. However, this variability tends to decrease with the increase of the width of the cracked sections (e.g., slabs). The results of a structural reliability analysis carried out to calibrate partial safety factors for fR is presented. Full-scale bending tests on precast segments with different dimensions, amounts and type of fibers were considered. This partial safety factors could be used in the design of future precast FRC tunnel linings.
Categories: Novetats

Implementació Tecnologia IoT en un municipi rural

dt., 08/29/2017 - 12:25
Implementació Tecnologia IoT en un municipi rural Sala León, Júlia Anàlisi de les variables que, mitjançant Internet de les Coses, es podrien donar a conèixer a la població per tal de augmentar el grau de transparència i millorar la gestió per part del ajuntament. També es farà una petita descripció tècnica de cada cas així com una valoració del cost.
Categories: Novetats

Damages detection in cylindrical metallic specimens by means of statistical baseline models and updated daily temperature profiles

dv., 08/25/2017 - 14:26
Damages detection in cylindrical metallic specimens by means of statistical baseline models and updated daily temperature profiles Villamizar Mejía, Rodolfo; Mujica Delgado, Luis Eduardo; Ruiz Ordóñez, Magda; Camacho-Navarro, Jhonatan; Moreno Beltran, Gustavo Adolfo In previous works, damage detection of metallic specimens exposed to temperature changes has been achieved by using a statistical baseline model based on Principal Component Analysis (PCA), piezodiagnostics principle and taking into account temperature effect by augmenting the baseline model or by using several baseline models according to the current temperature. In this paper a new approach is presented, where damage detection is based in a new index that combine Q and T2 statistical indices with current temperature measurements. Experimental tests were achieved in a carbon-steel pipe of 1m length and 1.5 inches diameter, instrumented with piezodevices acting as actuators or sensors. A PCA baseline model was obtained to a temperature of 21º and then T2 and Q statistical indices were obtained for a 24h temperature profile. Also, mass adding at different points of pipe between sensor and actuator was used as damage. By using the combined index the temperature contribution can be separated and a better differentiation of damages respect to undamaged cases can be graphically obtained.
Categories: Novetats

Pd2Sn [010] nanorods as a highly active and stable ethanol oxidation catalyst

dv., 08/25/2017 - 13:54
Pd2Sn [010] nanorods as a highly active and stable ethanol oxidation catalyst Luo, Zhishan; Lu, jianmin; Flox Donoso, Cristina; Nafria Soler, Raquel; Genç, Aziz; Arbiol, Jordi; Llorca Piqué, Jordi; Ibañez, María; Morante, Joan Ramon; Cabot Codina, Andreu The development of highly active, low cost and stable electrocatalysts for direct alcohol fuel cells remains a critical challenge. While Pd2Sn has been reported as an excellent catalyst for the ethanol oxidation reaction (EOR), here we present DFT analysis results showing the (100) and (001) facets of orthorhombic Pd2Sn to be more favourable for the EOR than (010). Accordingly, using tri-n-octylphosphine, oleylamine (OLA) and methylamine hydrochloride as size and shape directing agents, we produced colloidal Pd2Sn nanorods (NRs) grown in the [010] direction. Such Pd2Sn NRs, supported on graphitic carbon, showed excellent performance and stability as an anode electrocatalyst for the EOR in alkaline media, exhibiting 3 times and 10 times higher EOR current densities than that of Pd2Sn and Pd nanospheres, respectively. We associate this improved performance with the favourable faceting of the NRs.
Categories: Novetats

Technical and economic comparison of various electrical collection grid configurations for large photovoltaic power plants

dv., 08/25/2017 - 13:32
Technical and economic comparison of various electrical collection grid configurations for large photovoltaic power plants Prada Gil, Mikel de; Domínguez García, José Luis; Trilla Romero, Lluís; Gomis Bellmunt, Oriol In this study, a technical and economic comparative analysis for evaluating the performance of various electrical photovoltaic (PV) plant configurations is presented. This methodology assessment is based on a holistic approach that calculates the levelised cost of energy (LCOE) considering the capital and installation cost of the PV components, as well as, the operation and maintenance costs over the lifetime of the project. Also, the potential economic impact of the installation of batteries for providing flat-output response is investigated. Moreover, a sensitivity analysis is included for considering both economic and technical uncertainty on the LCOE. The presented methodology compares the performance of six different configurations in three hypothetical PV power plants (1, 50 and 200 MW) located in Golden, Colorado, USA. The results obtained demonstrate that although some PV power plant configurations present better efficiency (higher performance ratio), they are not the most cost-effective solutions because of the requirement of extra equipment or the inclusion of expensive technologies. Finally, the benefit of including batteries into the system is shown for flat output operation. The results show that in spite of their inclusion increases the LCOE, extra revenues can be obtained when providing such services.
Categories: Novetats

Poly(epsilon-caprolactone) films reinforced with chlorhexidine loaded electrospun polylactide microfibers

dv., 08/25/2017 - 13:03
Poly(epsilon-caprolactone) films reinforced with chlorhexidine loaded electrospun polylactide microfibers Márquez Lobato, Yolanda; Graupera, J.; Valle Mendoza, Luis Javier del; Turón Dols, Pau; Franco, L.; Puiggalí Bellalta, Jordi Poly(e-caprolactone) (PCL) films reinforced with polylactide (PLA) microfibers were prepared by two methodologies: a) melt pressing of an electrospun PLA mat between two PCL films, and b) melt pressing of a co-electrospun mat composed of PLA microfibers and PCL nanofibers. Electrospinning conditions were selected for each polymer to obtain films loaded with 10, 20 and 30 wt% of PLA. Thermal and mechanical properties varied depending on the preparation method. Thus, PLA crystallinity was higher when films were obtained by the co-electrospinning process, as revealed from DSC and synchrotron X-ray diffraction data since cold crystallization of the highly oriented PLA microfibers was favored in the subsequent heating run when they were in close contact with PCL nanofibers. Samples obtained by co-electrospinning also showed higher mechanical properties (e.g. Young modulus) with increasing PLA load. In this case, fracture surfaces showed significant interactions between fibers and the PCL matrix and decreased fiber pull-out. All fabrics were also loaded with chlorhexidine (CHX) as a hydrophilic bactericide agent. A delayed release was observed when the drug was only loaded into the electrospun PLA microfibers, and diffusion varied with the method of preparation. In all cases, samples had a clear bactericide effect against Gram positive and Gram negative bacteria. Nevertheless, the protective effect was slightly lower when CHX was only loaded in the reinforcing PLA microfibers.
Categories: Novetats

Disseny d'un projecte de programació domòtica amb Arduino per a alumnes de grau mitjà

dv., 08/25/2017 - 12:51
Disseny d'un projecte de programació domòtica amb Arduino per a alumnes de grau mitjà Guevara Marin, Óscar
Categories: Novetats

L'Orientació dels alumnes a Secundària a l’aula de Tecnologia

dv., 08/25/2017 - 12:46
L'Orientació dels alumnes a Secundària a l’aula de Tecnologia Vaqué Martínez, Judith Aquest treball de màster tracta sobre la orientació professional dels alumnes en l'educació obligatòria de secundària. Després de diverses lectures i altres fonts, partint de la visió que molts experts tenen respecte a la situació actual, he decidit continuar aprenent en com es pot millorar aquesta, des de quins organismes s'ha de dur a terme, quins procediments es poden aplicar per a crear un equip d'orientació coordinat i quines tasques com a docents de tecnologia podem aplicar dins i fora de l'aula. Inicialment volia tractar molts temes en relació a la orientació, però degut a la complexitat i extensió de cadascun d'ells, he preferit centrar-me en material específic que he anat adquirint i reduir aquests. Finalment crec que aquest treball és com a resultat, una primera guia amb recursos, valoracions i eines per als docents de secundària en relació a la orientació. Segurament que molts d'ells, en llegir aquest treball, reconeixen part de les tasques que ja estan fent. Si fos així, només cal que en prenguin consciència de la seva importància i que continuïn esforçant-se en aquesta línia i ampliar els seus coneixements. M'he adonat de la complexitat i amplitud d'aquest tema, i com és d'important elaborar uns plans de millora de manera coordinada i dotar als docents, familiars i alumnes d'eines per afrontar amb satisfacció aquesta tasca. La orientació té una vital importància en el moment que volem que els nostres alumnes siguin persones autònomes, amb autoconfinça i recursos.
Categories: Novetats

Com integrar el currículum de tecnologia de 2n d'ESO en un projecte interdisciplinari

dv., 08/25/2017 - 12:41
Com integrar el currículum de tecnologia de 2n d'ESO en un projecte interdisciplinari Ruiz Álvarez, Inés El treball final de màster, tal com el seu títol indica, integra el currículum de tecnologia de 2on d'ESO dins d'una assignatura per projectes interdisciplinaris, seguin el model desenvolupat a un centre d'eduació secundària obligatòria on es treballen conjuntament les assignatures de ciències de la naturalesa (física i química), ciències socials, educació visual i plàstica i tecnologia, on era el primer curs que s'impartia i no hi havia una programació feta. S'han connectat tots els currículums de les assignatures integrants del projecte, incloent l'àmbit digital que és transversal i l'àmbit personal i social, que també té aquesta característica. S'ha desgranat els treballs globalitzats que subdivideixen l'assignatura per petits projectes, els quals tenen un oscil¿lació temporal que va des de 22 hores lectives el més curt fins 56 hores el de més duració, des d'una perspectiva competencial, posant el focus en l'assignatura de tecnologia que és l'especialitat a la qual pertany aquest treball . S'han cohesionat des del grau més genèric fins al més concret mantenint la independència per àmbits dels continguts i criteris d'avaluació perquè s'entengués que a que s'estava referint. Com a conclusió, el treball ha aconseguit donar una perspectiva competencial al desplegament del curs a estudiar fent servir metodologies que propicien aquest tipus d'aprenentatge, desglossant els diferents currículums per després interconnectar-los.
Categories: Novetats

Contribució de l'agroecologia al desenvolupament de les competències clau

dv., 08/25/2017 - 12:36
Contribució de l'agroecologia al desenvolupament de les competències clau Pi Faura, Josep M. L'activitat agroecològica, en el seu dia a dia, és plena de reptes per trobar la solució més adient a situacions de problemàtica complexa. Alhora, és una font d'experiències i de coneixements que poden enriquir les interrelacions entre continguts curriculars de diferents matèries i àmbits de coneixement. El present TFM presenta els continguts de l'agroecologia estructurats en blocs temàtics per tal que esdevinguin un recurs per a la programació didàctica, adaptada, principalment, a les necessitats de la diversificació curricular a l'ESO. L'experiència d'aprenentatge, eminentment pràctica, implica la necessitat d'aplicar els coneixements, alhora que les habilitats, de manera transversal i interactiva. El desenvolupament de les competències es dóna a diferents nivells d'aprenentatge i de realització tenint en compte els resultats d'assoliment tant en els aspectes conceptuals, com en els procedimentals i els actitudinals, que s'aprofundeixen a partir dels criteris d'avaluació proposats. Si bé l'actual proposta educativa és clarament aplicable en el context de la diversificació curricular, donada l'adaptació dels continguts, també pot esdevenir, gràcies al seu enfocament global, complexitat i riquesa, el marc idoni per a desenvolupar projectes interdisciplinaris en els diferents nivells de secundària.
Categories: Novetats

Anàlisis mineralògiques de les fonts del Montseny nord

dv., 08/25/2017 - 12:33
Anàlisis mineralògiques de les fonts del Montseny nord Farrerons Vidal, Óscar; Prat, Fortià Estudi mineralògic de l’aigua de les 100 principals fonts del Montseny nord usant potenciometria, conductimetria, volumetria àcid-base, volumetria Möhr, turbidimetria, espectrofotometria UV, complexometria i fotometria de flama. La correlació dels valors amb l’altitud mostra menor mineralització en les mostres de major altitud per la menor distància recorreguda per l’aigua i la menor interacció amb les formacions geològiques. Es destaca el predomini de baixa mineralització, que les aigües són lleugerament bicarbonatades i càlciques, en algun cas sòdiques, i que en 15 casos els valors de nitrats són superiors a 10 mg/l.
Categories: Novetats

Millora en la indicació i retolació de les normes de seguretat a l’aula de tecnologia

dv., 08/25/2017 - 12:32
Millora en la indicació i retolació de les normes de seguretat a l’aula de tecnologia Mora Siñol, Sergi En aquest TFM es dur a terme una valoració de l'estat actual de l'aula de tecnologia del centre on he realitzat les pràctiques del màster. En aquesta aula en concret s'hi ha observat una deixadesa bastant preocupant pel que fa a les indicacions que han d'obtenir els alumnes referent a la seguretat pròpia i dels companys. L'alumnat del centre, quan entra a l'aula de tecnologia, no disposa d'accés continu i, sobretot, quan ho necessiten, d'unes indicacions i/o retolacions mínimes sobre seguretat i ús de les diferents eines i instruments que hi ha dins de l'aula de tecnologia. Per tant, en aquest document, un cop feta la valoració de l'aula de tecnologia en concret, s'hi identifiquen els problemes i les mancances observades tot aportant solucions relacionades principalment en les normes d'ús, les normes de comportament i les indicacions i retolacions senzilles, clares i entenedores, per tal de poder aconseguir que aquesta aula sigui molt més segura i s'hi puguin prevenir possibles accidents en l'ús de les diferents eines que hi ha. Finalment, un cop dissenyades i establertes totes les mesures i canvis a realitzar, es fa un estudi econòmic del cost base per dur a terme aquests canvis, tot proposant-ho al centre de pràctiques, per tal de que realitzin els canvis implementant les propostes de millora.
Categories: Novetats

Com impliquem els nostres alumnes en la millora tecnològica de la qualitat de vida en un camp de refugiats

dv., 08/25/2017 - 12:29
Com impliquem els nostres alumnes en la millora tecnològica de la qualitat de vida en un camp de refugiats Aragüés Castelló, Maria
Categories: Novetats

Deformation mechanisms induced by nanoindentation tests on a metastable austenitic stainless steel: a FIB/SIM investigation

dv., 08/25/2017 - 12:12
Deformation mechanisms induced by nanoindentation tests on a metastable austenitic stainless steel: a FIB/SIM investigation Sapezanskaia, Ina; Roa Rovira, Joan Josep; Fargas Ribas, Gemma; Turón Viñas, Miquel; Trifonov, T.; Kouitat Njiwa, R.; Redjaïmia, A.; Mateo García, Antonio Manuel Metastable austenitic stainless steels are materials that can undergo austenite to martensite phase transformation when subjected to deformation and thus they represent a multiphase material with interesting mechanical properties. Different electron microscopy techniques are widely applied for the characterization of their deformation mechanisms at micrometric length scale. In doing so, Scanning Ion Microscopy (SIM) imaging, performed with a Focused Ion Beam (FIB), can be useful to evaluate microstructural features induced by different stress fields and, in certain cases, may substitute the conventional Transmission Electron Microscopy (TEM) technique. In this work, nanoindentation experiments (both monotonic and cyclic) were carried out on AISI 301LN metastable steel in order to induce localized deformation of individual austenitic grains. The activated plastic deformation mechanisms were evaluated by using different advanced characterization techniques (Electron BackScattered Diffraction (EBSD) and TEM), but mainly by FIB/SIM. FIB/SIM 3D-tomography was also conducted to reconstruct the deformation structure under the residual imprint. These observations, surprisingly, showed the existence of a good correlation between SIM and TEM images, concerning phase transformation and plastic zone development.
Categories: Novetats

Pàgines