On dipositar les dades

Les dades de recerca es poden dipositar als repositoris que permeten emmagatzemar, preservar i cercar grups de dades (datasets) i les seves metadades.

1. Criteris per escollir un repositori

A l'hora de triar un repositori, tingueu en compte els criteris següents: 

 • Coincideix amb la disciplina de les dades del projecte.
 • La capacitat d'emmagatzematge és suficient.
 • Permet dipositar en el format desitjat i diferents versions d'un mateix arxiu.
 • Es poden enllaçar les dades a les publicaciones associades.
 • Disposa d'una política de preservació (còpies de seguretat, terminis de conservació).
 • Garanteix la interoperabilitat amb els projectes OpenAIRE si és un projecte finançat.
 • Disposa d'un identificador persistent i únic per a cada conjunt de dades, com ara un DOI o URN.
 • El dipòsit segueix directrius i certificacions de qualitat de dades com ara, ISODINIData Seal of Approval.
 • Les dades són fàcilment recuperables.
 • Permet escollir entre diferents llicències d'ús.
 • Es permet la restricció d'accés a les dades (tancades, restringides o establir un període d'embargament).
 • Els costos associats a l'ús del repositori.

2. Repositoris segons àmbit temàtic

Podeu seleccionar entre els diferents repositoris específics segons les pròpies necessitats (àmbit temàtic, país, tipus de contingut, etc.) i es poden localitzar mitjançant el següent directori:

re3data.org: registre global dels repositoris de dades de recerca de diferents disciplines acadèmiques. Podeu consultar el llistat de repositoris per les àrees de coneixement UPC, tot i que també cal mirar les matèries relacionades o més específiques de l'àmbit que us interessa.

Si no trobeu cap repositori que encaixi amb el vostre projecte, podeu utilitzar:

 • Zenodo: repositori de dades de recerca desenvolupat pel CERN dins del projecte OpenAIRE.
 • Eudat (European Data Insfrastucture): projecte multi-institucional finançat pel programa H2020 de la UE.

Taula comparativa dels repositoris EUDAT B2SHARE; Zenodo; Figshare; Dryad; Harvard Dataverse i Mendeley

 • Cliqueu damunt la imatge per ampliar-la

                         

            versió catalana          english version         versión castellana