Tesis doctorals

La tesi doctoral és un treball original de recerca que elabora el doctorand o doctoranda en qualsevol disciplina pròpia dels programes de doctorat de la Universitat i que l'ha de capacitar per al treball autònom en l'àmbit de l'R+D+I.  

En aquest apartat trobareu informació que us pot ser útil en el procés d'elaboració i difusió de la vostra tesi doctoral:   

  • Elaboració de la tesi per compendi
  • Recomanacions per a la presentació de la tesi: aspectes relacionats amb l'estructura i parts que ha de contenir, redacció del text, disseny gràfic i paginació de la tesi doctoral, ja sigui en paper com en suport electrònic.                  
  • Publicació de la tesi al TDX: tràmits i documentació necessària per allotjar la tesi doctoral al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa, a través del qual es difón el resultat de la recerca universitària catalana. 

Per a més informació consulteu els diferents apartats del menú esquerra o contacteu amb info.biblioteques@upc.edu