Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) és una organització sense ànim de lucre que ha desenvolupat un identificador únic per als autors de treballs científics

Aquesta iniciativa, recolzada pels principals editors (Nature Publishing Group, Thomson Reuters, Elsevier...) i institucions de recerca (CERN, MIT, California Tech...), vol garantir no només la distinció inequívoca de la producció científico-tècnica dels investigadors, sinó també un mètode efectiu per poder enllaçar les activitats de recerca referenciades en diferents sistemes d'informació

 1. Què és l'identificador ORCID?
 2. Com es pot sol·licitar?
 3. Quines dades es poden detallar al registre ORCID?
 4. Es pot delegar la gestió del registre ORCID a tercers?
 5. Es poden rebre alertes relacionades amb el propi registre?
 6. Quina interoperabilitat té amb altres sistemes d'identificació (Scopus Author ID, WoS ResearcherID, NBU...)?
 7. Què és Altmetric ORCID profile?
 8. El personal docent i investigador de la UPC ha d'incloure el seu ORCID a DRAC?
 9. Diagrama dels passos a seguir per crear l'identificador ORCID

1. Què és l'identificador ORCID?

 • D'aquesta manera, s'eviten confusions relacionades amb l'autoria d'activitats de recerca portades a terme per investigadors diferents amb noms personals coincidents o semblants.
 • La identificació de la producció mitjançant ORCID també garanteix una interacció correcta entre els diversos sistemes de recuperació d'informació existents com, per exemple, les bases de dades bibliogràfiques. Per tant, ORCID possibilita l'enllaç de les activitats de recerca d'un mateix autor referenciades a diferents sistemes d'informació.
 • Per altra part, ORCID està integrant l'identificador en cicles de treball propis de la comunicació científica com, per exemple, la submissió d'articles als editors o deposit dipòsit institucional dels mateixos.
 • Es preveu que ORCID serà un identificador necessari per a la participació en convocatòries i ajuts tant d'àmbit nacional com internacional.

2. Com es pot sol·licitar?

 • En el cas de la casella "Email", es recomana la inclusió d'una adreça de correu electrònic institucional. Tal i com detalla ORCID, es poden incloure adreces addicionals al mateix compte.
 • En el moment del registre, l'usuari pot activar dues alertes amb què rebre les novetats relacionades amb ORCID i qualsevol canvi que afecti el propi registre personal.

3. Quines dades es poden detallar al registre ORCID?

Un cop obtingut l'identificador ORCID, mitjançant el registre explicat a l'apartat anterior, l'investigador ha d'incloure la següent informació al sistema:

3.1. Informació personal ("Personal information")

 • Mitjançant l'apartat "Personal information" del registre personal, l'investigador pot detallar la forma preferent i variants del seu nom, així com altres dades personals: biografia, país, adreça web, etc.

 • La casella "Also known as" permet la inclusió de possibles variants del nom personal amb què un mateix autor pot ser referenciat als diversos sistemes d'informació (en cas que es vulgui introduir més d'una forma variant, cal fer-ho separant-les mitjançant un punt i coma).

3.2. Formació ("Education")

 • Mitjançant l'apartat "Education" del registre personal, l'investigador pot detallar les seves titulacions acadèmiques.

3.3. Filiació institucional ("Employment")

 • Mitjançant l'apartat "Employment" del registre personal, l'investigador pot incloure la pròpia filiació institucional.

3.4. Subvencions ("Funding")

 • Mitjançant l'apartat "Funding" del registre personal, l'investigador pot incloure informació relacionada amb les subvencions i/o altres fonts de finançament rebudes.

3.5. Publicacions científico-tècniques ("Works")

 • La inclusió de les publicacions de cada investigador al registre ORCID es pot fer de forma manual o de forma automàtica, en cas que aquestes tinguin un DOI (Digital Object Identifier) o estiguin incloses a CrossRef, Europe PubMed Central, Web of Science, SCOPUS o Mendeley entre d'altres.
 • Aquesta inclusió es pot fer principalment activant la icona "Link works" de l'apartat "Works" de la interfície

 • ORCID també permet importar les citations incloses a un fitxer BibTeX (.bib) (fitxer extret de Google Scholar i/o d'altres gestors de referències bibliogràfiques), per a la qual cosa cal activar la icona "Link BibTeX" de l'apartat "Works" de la interfície.
 • Les instruccions de com extreure fitxers BibTeX es troben a les ajudes de cadascun dels gestors de referències bibliogràfiques. En el cas de Google Scholar, aquestes es poden obtenir a la pàgina web "Import Works from BibTeX Files" d'ORCID.
 • En el cas de Mendeley, cal seguir aquest procediment:
 • Entrar a "Mendeley Desktop"
 • Dins la carpeta "My publications" seleccionar totes les referències
 • Fer clic dret i triar l'opció "Export"
 • Guardar el fitxer en format BibTex (*.bib)
 • Entrar a ORCID
 • Triar "Add works" i l'opció "Import BibTex"
 • Carregar el fitxer des del botó "Choose file"

3.6. Nivell de confidencialiat de la informació

La informació registrada a ORCID pot ser visualitzada amb els següents nivells de confidencialitat:

 • La informació marcada amb el nivell "Públic" es mostra públicament i pot ser emprada per qualsevol usuari.
 • La informació marcada amb el nivell "Limited" pot ser visualitzada per l'investigador i per terceres persones de la seva confiança.
      
 • La informació marcada amb el nivell "Private" només pot ser visualitzada per l'investigador (no per tercerces persones).

La URL http://orcid.org/ seguida del propi identificador ORCID 0000-XXXX-XXXX-XXXX mostrarà públicament només aquella informació que l'investigador hagi marcat com a pública.

Podeu trobar més informació a la pàgina informativa de la política de privacitat d'ORCID.

4. Es pot delegar la gestió del registre ORCID a tercers?

Els investigadors que ho desitgin poden delegar la gestió del seu registre ORCID a altres usuaris ORCID ("trusted individuals"), amb la qual cosa aquests són autoritzats per actualitzar-lo en nom seu, editant-ne qualsevol informació i/o connectant-lo amb altres sistemes d'informació.

Per motius de seguretat, els "trusted individuals" no poden fer les següents accions:

 • Afegir adreces de correu electrònic
 • Canviar el password
 • Eliminar el compte

Podeu trobar més informació sobre aquesta prestació a les següents pàgines de suport d'ORCID:

5. Es poden rebre alertes relacionades amb el propi registre?

La safata d'entrada d'ORCID (ORCID Inbox), disponible a la part superior de l'espai personal, és un servei de missatgeria que permet rebre notificacions diverses com:

 • Actualitzacions realitzades al propi registre per les organitzacions o persones de confiança ("trusted organizations" i "trusted individuals")
 • Sol·licituds de membres d'ORCID per afegir treballs o altres activitats al propi registre

El servei es pot personalitzar per controlar la recepció d'aquestes notificacions:

 • Selecció de quins missatges es poden lliurar a la safata d'entrada
 • Freqüència amb què es desitja rebre les alertes

Podeu trobar més informació sobre aquesta prestació a la següent pàgina de suport d'ORCID:

6. Quina interoperabilitat té amb altres sistemes d'identificació (Scopus Author ID, WoS ResearcherID, NBU...)?

A diferència d'altres identificadors d'autor ja existents (Scopus Author Identifier, WoS ResearcherID, VIVO, Author Resolver, Inspire, IraLIS o RePEc), el sistema ORCID es caracteritza per:

 • És un sistema independent, sense cap lligam editorial.
 • És un sistema d'aplicació global, la qual cosa permet enllaçar els registres dels seus usuaris amb altres sistemes d'informació.

6.1. Scopus Author ID, WoS ResearcherID

Tal i com es detalla a l'apartat anterior "Publicacions científico-tècniques", els autors poden incloure automàticament les seves publicacions al registre ORCID, en cas que aquestes tinguin un DOI (Digital Object Identifier) o estiguin incloses a Mendeley, CrossRef, Europe PubMed Central, Web of Science o SCOPUS.

 • Finalment, ja s'ha verificat la seva compatibilitat amb VIVO i s'està treballant per fer el mateix amb els altres identificadors.

Tal i com s'explica a les següents recomanacions, també cal tenir en compte que les plataformes Scopus i Web of Science ofereixen eines que permeten la unificació de les possibles formes duplicades dels autors i l'obtenció del corresponent identificador personal únic (Scopus Author ID i WoS ResearcherID):

6.2. Nom Bibliogràfic Únic (NBU)

Independentment del codi ORCID que tingui cada investigador, aquest ha de signar les seves publicacions amb el seu nom personal i filiació institucional.

Aquestes signatures poden presentar variants segons l'investigador hagi detallat un o dos cognoms, inicials o formes completes del nom propi, sigles o noms sencers de la institució a què pertany, etc.

Tot i que l'objectiu d'ORCID és resoldre aquest problema, es recomana igualment als investigadors emprar sempre la mateixa signatura en les seves publicacions pels següents motius:

 • L'ús d'una signatura normalitzada evita l'aparició de noms d'autor erronis a algunes bases de dades que consideren com a cognom la darrera paraula del nom personal i que abreugen els elements restants del mateix a la seva inicial (la qual cosa genera formes incorrectes dels autors que han signat les seves publicacions amb dos cognoms).
 • L'ús de la mateixa forma del nom dels autors a totes les publicacions garanteix la recuperació d'aquests als sistemes que encara no estan sincronitzats amb ORCID.
 • Els autors membres de la UPC que vulguin obtenir una forma normalitzada del seu nom personal i filiació institucional poden consultar les següents recomanacions:

Per altra part i tal i com s'ha dit al punt anterior, les plataformes Scopus i Web of Science han implementat eines que permeten la unificació de les possibles formes duplicades dels autors i l'obtenció del corresponent identificador personal únic (Scopus Author ID i WoS ResearcherID):

7. Què és Altmetric ORCID profile?

ORCID i Altmetric han desenvolupat un aplicatiu que reuneix les dades d'ambdós sistemes, la qual cosa permet la recuperació de les dades Altmetric dels documents associats a un identificador ORCID concret.

Per tant, els investigadors que disposen d'un identificador ORCID poden recuperar de forma immediata  les dades Altmetric associades a la seva producció cientificotècnica, per a la qual cosa només han d'incloure el seu ORCID a la casella "Enter your ORCID ID" del lloc web "Altmetric ORCID profile".

8. El personal docent i investigador de la UPC ha d'incloure el seu ORCID a DRAC?

Per tal de minimitzar els errors en la gestió de la producció científico-tècnica al Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC (DRAC), es demana al personal docent i investigador que, un cop obtingut el seu codi ORCID, l'introdueixi a la pestanya "Dades personals" de l'aplicatiu.

D'aquesta manera es garantirà la seva distinció inequívoca, no només a DRAC, sinó també a qualsevol altre sistema d'informació relacionat com, per exemple, el dipòsit institucional UPCommons.

9. Diagrama dels pasos a seguir per crear l'identificador ORCID

 • Cliqueu damunt la imatge