Ajuts per publicar en obert a la UPC

Aquí trobareu tots els ajuts, descomptes i facilitats que els investigadors de la UPC disposen per publicar en accés obert.

1. Royal Society of Chemistry (RSC) 

La Universitat Politècnica de Catalunya, mitjançant el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, subscriu les revistes de l’editorial Royal Society of Chemistry (RSC) en la modalitat Gold Open Access. Aquesta inclou disposar per al 2018 de 1 APC's (Article Processing Charge), permetent que la UPC publiqui 2 articles en accés obert en alguna de les revistes de la RSC sense que els autors hagin d'assumir el cost econòmic de la publicació.
  • Els coautors UPC i que siguin corresponding author interessats en rebre aquest bo per publicar sense cost cal que facin arribar un missatge a info.biblioteques@upc.edu
  • L’article ha d’haver estat acceptat durant el 2018 
  • Es pot publicar en qualsevol revista tret de Chemical Science i RSC Advances que són d'accés obert
  • L'assignació dels 4 bons es farà estrictament per ordre d'arribada de les sol·licituds. 
  • Els autors de la UPC sol·licitants només poden gaudir d'una de les 4 APC's

2. SCOAP3   

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics), és un projecte internacional liderat pel CERN i format per més de 300 biblioteques, agències finançadores, centres d'investigació de 44 països i 3 institucions intergovernamentals, que té per objectiu posar en accés obert prestigioses revistes de física d'alta energia, sense cap cost econòmic per als autors. La despesa de publicar l'assumeix cada país participant en proporció de la seva producció científica.
 
Els títols que inclouen i que es guarden al dipòsit de l'SCOAP3 així com a la web de les editorials són:

A partir de 2018, l’American Physical Society (APS) inclourà tres revistes dins de la iniciativa SCOAP3.

3. MDPI: descomptes per publicar  

Els autors de la UPC disposen d'un 10% de descompte en la publicació d'articles en les revistes de Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)Totes les revistes són d'accés obert, tenen peer-review, estan indexades al DOAJ. A més, la gran majoria tenen factor d'impacte i estan presents a Scopus.

Alguns dels títols que podeu trobar són:

El preu per publicar varia en funció de l'antiguitat de la revista, amb un cost mig de 700 € tot i que alguns títols permeten la publicació sense cap cost per a l'autor.

4. Publicar en revistes editades per la UPC  

A UPCommons podeu consultar tots els articles de les revistes editades en accés obert per diferents unitats de la UPC. Per al procés d'edició i publicació algunes utilitzen el servei de revistes de la UPC i el software Open Journal System (OJS).

Tots elles són d'àmbit politècnic i algunes estan buidades en els índexs internacionals de major prestigi, com ara:

5. Finançament de publicacions del 7è Programa Marc

Si teniu articles, monografies, capítols de llibres i comunicacions de congressos pendents de publicar, derivades de projectes del 7è Programa Marc ja finalitzats, podeu sol·licitar el finançament de la seva publicació en accés obert a la Comissió Europea. Consulteu els requisits i procediments.