Política institucional i punts PAR

El passat 2 d'octubre de 2014, el Consell de Govern va aprovar assignar punts PAR únicament per publicacions en accés obert, recolzant els mandats de la Llei de la ciència i l'Horitzó 2020 i avançant en la política institucional d'accés obert a la UPC. 

1. Normativa per a l'assignació de punts PAR

2. Política institucional

El document Política institucional d'Accés Obert: accés, visibilitat, impacte i preservació de la producció acadèmica de la UPC a Internet (Acord núm. 171/2009) estableix que la Universitat està a favor de l'accés obert a les publicacions científiques i tècniques del seu professorat, personal investigador i estudiantat.

En aquest sentit:

  • La Universitat recomana als autors i autores que publiquin els resultats de la seva activitat acadèmica en revistes científiques d'accés obert.
  • La Universitat demana al seu professorat i personal investigador que dipositi les publicacions acadèmiques: articles de revistes, textos publicats en congressos i documents científico-tècnics o reports en el repositori institucional UPCommons.

3. Visibilitat de la recerca

Per fer visible la producció científica dels investigadors i dels grups i unitats de recerca, la  UPC disposa de: