Termòmetre de l'accés obert de les publicacions acadèmiques de la UPC

El termòmetre de l'accés obert de la UPC té per objectiu monitoritzar els resultats de la publicació en obert de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i mostrar si la publicació en obert creix, disminueix o s'estabilitza.

El termòmetre mostra, per a les principals publicacions acadèmiques (articles de revista, llibres, tesis doctorals i treballs de fi d'estudis), el nombre de publicacions en obert en relació al nombre total de publicacions de la comunitat universitària. La informació s’actualitza anualment.

 1. Articles de revista
 2. Llibres
 3. Tesis doctorals
 4. Treballs Final de Grau
 5. Projectes Final de Màster Oficial

1. Articles de revista

Articles en obert. Fonts consultades: DRAC i UPCommons

Aquest indicador mostra el nombre d’articles de revista en obert a partir de les dades contingudes en els sistemes d’informació corporatius de la Universitat.

Dades absolutes:

Any Articles en accés obert Total d'articles publicat
2011 562 2524
2012 608 2619
2013 778 2524
2014 839 2514
2015 1803 2353
2016 1787 2321
Metodologia:
 • El nombre total d’articles de revista publicats anualment per la UPC s’extreu de DRAC, el Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica de la UPC.
 • El nombre d’articles de revista publicats anualment en obert per la UPC s’extreu d’UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC.
 • També es consideren en accés obert els articles amb embargament.
 • Dades obtingudes al març de 2018.

Articles en obert. Fonts consultades: Web of Science - OADoi

Aquest indicador mostra el nombre d’articles de revista UPC en obert a Internet a partir de la consulta de fonts externes (Web of Science i OADoi), tant si s’ha publicat mitjançant la via verda (repositori institucional, temàtic, orfe, etc.) o la via daurada (revista d’accés obert pura, revista híbrida, etc.). Un article pot estar publicat en obert en una revista i alhora en un repositori; la publicació en obert només es comptabilitza una vegada, prioritzant la via daurada.

Dades absolutes:

Any Articles en accés obert Total d'articles publicat
2011 510 1386
2012 569 1466
2013 599 1583
2014 663 1618
2015 1310 1641
2016 1609 1878
Metodologia:
 • El nombre total d’articles de revista publicats anualment per la UPC s’extreu de la base de dades Web of Science-Core Collection: mitjançant l’opció de cerca avançada "Organization-Enhanced" es recull, amb el nom de la institució Universitat Politecnica de Catalunya, i per a cada any, tota la producció científica de la universitat.
 • A partir del DOI dels articles, d’un programa desenvolupat ad-hoc i mitjançant les API d'OADOI i d'OpenAire, es busca per a cada article si hi ha una versió en obert a Internet.
 • També es consideren en accés obert els articles amb embargament.
 • Dades obtingudes al març de 2018.

2. Llibres

Aquest indicador mostra el nombre de llibres publicats per la UPC disponibles en accés obert.

Dades absolutes:

Any Llibres en accés obert Total de llibres publicat
2011 8 15
2012 13 18
2013 22 27
2014 11 16
2015 27 29
2016 24 24
Metodologia:
 • Tant les dades referents al total de llibres publicats per la UPC, com la seva disponibilitat en obert s’extreuen d’UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC.
 • També es consideren en accés obert els llibres amb embargament.
 • Dades obtingudes al març de 2018.

3. Tesis doctorals

Aquest indicador mostra el nombre de tesis doctorals llegides a la UPC disponibles en accés obert.

Dades absolutes:

Any Tesis en accés obert Total de tesis llegides
2011 142 307
2012 297 355
2013 334 344
2014 339 355
2015 372 390
2016 493 508
Metodologia:

4. Treballs Final de Grau

Aquest indicador mostra el nombre de Treballs Final de Grau presentats a la UPC disponibles en accés obert.

Dades absolutes:

Any Treballs Final de Grau en accés obert Total de Treballs Final de Grau presentats
2011 231 294
2012 353 533
2013 645 1207
2014 971 1848
2015 1369 2814
2016 1545 3281
Metodologia:

5. Projectes Final de Màster Oficial

Aquest indicador mostra el nombre de Projectes Final de Màster Oficial presentats a la UPC disponibles en accés obert.

Dades absolutes:

Any Projectes Final de Màster Oficial en accés obert Projeces Final de Màster Oficial presentats
2011 538 1007
2012 526 1025
2013 517 953
2014 507 922
2015 510 881
2016 659 1228
Metodologia: