Unificació de publicacions a Google Scholar

Google Scholar és un cercador de literatura acadèmica que indexa articles científics, llibres, tesis doctorals  i altres tipus de documents publicats per entitats acadèmiques i professionals de tot el món: editorials  de prestigi, universitats, societats professionals, etc.

També permet als autors la creació d’un perfil personal des del qual es llisten les pròpies publicacions, amb el nombre total de cites rebudes, així com les estadístiques d’aquestes cites mitjançant els índexs “h” i “i10”

 1. Com es pot crear un perfil d'autor?
 2. Com es poden afegir, eliminar o fusionar publicacions duplicades?
 3. Quina informació es pot obtenir de les cites rebudes de cada publicació?
 4. Què és Google Scholar Metrics?
 5. Es pot accedir a Google Scholar des de Web of Science?

1. Què cal fer per crear un perfil d’autor?

Per crear un perfil de cites personal a Google Scholar, els autors han de seguir aquest procediment:

 • Creació d’un compte a Google (o inici de la sessió a un compte ja creat).

 • Un cop iniciada la sessió a Google, cal detallar dades personals com el nom i filiació institucional:
 • Es recomana la inclusió del nom personal i de la filiació institucional de forma normalitzada (per exemple, mitjançant el Nom Bibliogràfic Únic), detallant-ne no només el nom de la institució, sinó també la ciutat i país on aquesta es troba.
 • Cal incloure l'adreça de correu electrònic de la universitat, ja que les adreces no institucionals com "hotmail.com" o "gmail.com" no es consideren aptes. A més, la inclusió del correu electrònic de la pròpia universitat permet que el perfil personal aparegui als resultats de cercador de Google Scholar.
 • És molt important esborrar perfils duplicats que s'hagin pogut crear en el passat. En cas que existeixin diversos perfils per a un mateix autor, aquests apareixen marcats amb el símbol #
 • És preferible que les àrees d'interès (aproximadament 5 paraules clau) es detallin en anglès, la qual cosa afavoreix la comunicació internacional, i amb un nivell d'especificitat adequat (sense que siguin massa genèriques ni massa específiques).
 • Es mostren articles els autors dels quals tenen un nom semblant al de la persona que s’està registrant. Mitjançant l’opció “Afegir tots els articles” o “Veure tots els articles” es podran afegir al perfil tots o alguns dels articles.
 • En cas que no apareguin els propis articles en aquest llistat, cal activar “Cercar articles” per portar a terme una cerca a Google Scholar i, a continuació, afegir-hi els articles pertinents.
 • Un cop inclosos tots els articles propis, l’autor ha d'indicar si vol que les futures actualitzacions de noves publicacions es facin automàticament o que aquestes no es portin a terme sense una revisió prèvia personal.
 • Finalment es mostra el perfil personal, moment en què es pot afegir una fotografia i revisar tota la informació inclosa.

 • Un cop es pemet oferir el perfil públicament, aquest apareix a Google Scholar (després de cercar el nom de l’autor corresponent).

2. Com es poden afegir, eliminar o fusionar publicacions duplicades?

El menú “Accions” del llistat de les publicacions, permet als autors les següents actuacions en relació amb les publicacions existents al propi perfil:

 • Afegir: incloure publicacions no existents buscant-les per títol, paraula clau o nom, o bé afegint-les manualment. Les estadístiques de cites de publicacions incloses de forma automàtica s’actualitzaran immediatament, mentre que les  cites de les publicacions incloses de forma manual trigaran alguns dies.
 • Eliminar: eliminar les publicacions que no són pròpies (seleccionant-les prèviament del llistat)
 • Combinar: fusionar les publicacions que apareixen duplicades (seleccionant-les prèviament del llistat, i triant-ne la millor versió després). Les estadístiques de les cites corresponents s’actualitzaran immediatament.

3. Quina informació es pot obtenir de les cites rebudes de cada publicació?

 • El perfil personal de cada investigador ofereix el nombre total de cites rebudes, així com les estadístiques d’aquestes cites mitjançant els índexs “h” i “i10”.

 • Per visualitzar les cites rebudes de cada publicació, només cal activar el nombre de cites que apareix a la columna “Citat per
 • En cas que s’activi el títol de cada publicació, es pot veure el gràfic de cites del mateix:

 • Les opcions “Seguir nous articles” i “Seguir noves cites” de la part dreta de la pantalla del perfil de l’investigador, permeten crear dues alertes per rebre les noves publicacions incloses, així com les noves cites rebudes.

4. Què és Google Scholar Metrics?

 • Google Scholar Metrics és un rànquing anual que llista les principals revistes científiques en nou idiomes, ordenades segons els indicadors bibliomètrics índex h5 i mitjà h5.
 • La versió actual 2014 ofereix els indicadors generats a partir de les citacions dels articles indexats a Google Scholar el mes de juny de 2014.
 • Per a més informació, podeu consultar les següents adreces web:

5. Es pot accedir a Google Scholar des de Web of Science?

 • La Llicència Nacional 2014-2017 de la plataforma Web of Science inclou la integració de la col·lecció principal de la mateixa amb Google Scholar. Això permet als usuaris enllaçar al text complet dels continguts que es trobin a Google Scholar i que estiguin indexats per Web of Science
 •  Per poder localitzar el text complet dels articles que estiguin disponibles a Google Scholar, cal:
 • Fer una cerca a la col·lecció principal de Web of Science

 • Activar el botó amb la icona "Buscar texto completo" (que apareix al marge superior de cadascun del registres complets resultants de la cerca).