Obres òrfenes

Es considera obra òrfena aquella els titulars dels drets de la qual no han estat identificats o, en cas d'haver-ho estat, no han estat localitzats malgrat haver-se'n efectuat una recerca diligent prèvia.

 1. Com es poden emprar les obres òrfenes?
 2. Quan es poden emprar les obres òrfenes?
 3. Una obra pot perdre la seva condició d'òrfena?
 4. Què diferencia una obra òrfena d'una obra exhaurida?

1. Com es poden emprar les obres òrfenes?

Tal i com estableix l'article 37bis de la Llei de propietat intel·lectual (LPI) :

 • Com a transposició de la Directiva 2012/28/UE , es regula els usos que els centres educatius, museus, biblioteques, hemeroteques accessibles al públic, així com els organismes públics de radiodifusió, arxius, fonoteques i filmoteques poden fer de les obres òrfenes disponibles al seu fons:
 • Obres cinematogràfiques o audiovisuals, fonogrames i obres publicades en forma de llibres, diaris, revistes o un altre material imprès que figurin en les col·leccions de centres educatius, museus, biblioteques i hemeroteques accessibles al públic, així com d'arxius, fonoteques i filmoteques.
 • Obres cinematogràfiques o audiovisuals i fonogrames produïts per organismes públics de radiodifusió fins al 31 de desembre de 2002 inclusivament, i que figurin en els seus arxius.
 • Aquests usos només es permeten sempre i quan les obres òrfenes hagin estat publicades per primera vegada o, a manca de publicació, hagin estat radiodifoses per primer cop a un estat membre de la Unió Europea.
 • Concretament, se'n permet la reproducció, a efectes de digitalització, posada a disposició del públic, indexació, catalogació, conservació o restauració i comunicació pública, sempre i quan aquests actes es portin a terme sense cap ànim de lucre i amb la finalitat d'oferir un servei d'interès públic (conservació i restauració de les obres i accés a les mateixes amb fins culturals i educatius).

2. Quan es poden emprar les obres òrfenes?

 • La citada cerca diligent ha de fer-se a les fonts d’informació determinades reglamentàriament (art. 4.4 del Real Decreto 224/2016), sense perjudici de la consulta obligada de fonts addicionals disponibles en altres països on hi hagi indicis de l'existència d'informació pertinent sobre els titulars.
 • Les institucions responsables han de registrar les dades pertinents de la cerca a l'Orphan works database , creada i gestionada per l'Oficina de Propietat intel·lectual de la Unió Europea (art. 4.8 del Real Decreto 224/2016 ).
 • Les institucions responsables han de mantenir i conservar un registre de les cerques diligents portades a terme, incloent-hi els certificats expedits pels titulars de les fonts d'informació consultades (art. 5 del Real Decreto 224/2016 ).
 • Les obres considerades òrfenes d'acord amb la legislació d'un altre Estat membre de la Unió Europea, dictada en transposició del que disposa la Directiva 2012/28/UE , tindran així mateix reconeguda aquesta naturalesa a Espanya als efectes del que disposa l'article 37bis de la LPI .

3. Una obra pot perdre la seva condició d'òrfena?

 • Els titulars de drets poden sol·licitar en qualsevol moment a l'autoritat nacional competent que es determini que la seva obra no és òrfena (art. 6 del Real Decreto 224/2016 ).
 • Si l'autoritat nacional determina que l'obra no és òrfena, els titulars dels drets podran demanar a l'entitat beneficiària corresponent el pagament d'una compensació equitativa pels usos fets de l'obra des del moment en què va adquirir la condició d'òrfena fins a la presentació de sol·licitud del fi de la mateixa (art. 7 del Real Decreto 224/2016 ).

4. Què diferencia una obra òrfena d'una obra exhaurida?

 • Les obres òrfenes no s'han de confondre amb les obres exhaurides, ja que aquestes són obres de les quals ja s'han venut o distribuït tots els exemplars, sense cap previsió d'una nova impressió ni reedició per part de l'editor corresponent.