Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI)

El Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI) del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC té com a missió informar i assessorar els membres de la comunitat universitària sobre aspectes relacionats amb els drets d’autor dels documents que ens ofereix l’actual societat de la informació

 1. Què és el SEPI?
 2. Com s'hi pot acccedir?
 3. Quins serveis ofereix?

1. Què és el SEPI?

L'objectiu del Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI) és oferir informació bàsica sobre quins són els drets d’autor contemplats a la legislació sobre propietat intel·lectual que permeten als autors i als usuaris de les obres fer-ne un ús correcte tant en la seva creació, com en la consulta, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació de les mateixes.

Les informacions que es donen en aquest servei són només orientatives i en cap cas es poden considerar com a dictàmens jurídics. El SEPI declina qualsevol responsabilitat en l’ús que es faci d’aquesta informació.

2. Com s'hi pot accedir?

Es pot accedir al SEPI:

3. Quins serveis ofereix?

3.1. Servei d'informació

El servei d’informació del SEPI dóna resposta a les consultes dels usuaris/àries relacionades amb els drets d’autor i altres temes sobre propietat intel·lectual que es puguin rebre, bé presencialment, a partir d’entrevistes mantingudes  amb les persones interlocutores del servei, o bé en línia, mitjançant el formulari de consultes disponible a la web.

Alguns exemples de les consultes sobre les quals aquest servei pot oferir informació, formació i assessorament  són:

 • Es pot incloure a una web i/o intranet una imatge o un document escanejat?
 • En quins casos es poden reproduir obres sense l’autorització dels autors/ores corresponents?
 • Pot un professor/a distribuir còpies d’articles a l’alumnat?
 • Com poden emprar els membres de la UPC els recursos facilitats per les biblioteques a la seva web Bibliotècnica (bases de dades, revistes/llibres electrònics...)?
 • Es poden incloure fragments d’obres alienes a  llibres de propera publicació?
 • Un autor/a ha d’inscriure les seves obres al Registre de la Propietat Intel·lectual?
 • Quins aspectes ha de tenir en compte un autor/a que vulgui publicar les seves obres en accés obert?

3.2. Servei de tramitacions

El servei de tramitacions del SEPI gestiona la sol·licitud de diversos números identificadors i/o llicències de les obres creades pels membres o unitats de la UPC, principalment allotjades al dipòsit institucional UPCommons.

De la mateixa manera que el servei d’informació, el servei de tramitacions ofereix el formulari de consultes per tal de fer efectiva la tramesa de les peticions.

Els identificadors i/o llicències que es poden demanar mitjançant aquest formulari són els que es detallen a continuació:

 • Dipòsit Legal
 • ISSN
 • ISBN
 • Adreça web permanent (URN)
 • Llicència Creative Commons