Com se citen les dades de recerca

A continuació es proporcionen alguns exemples de citacions de dades de recerca, creats a partir dels elements establerts per DataCite.

Cal tenir en compte que les dades dipositades en repositoris com Zenodo, Dryad, Pangaea o FigShare reben un DOI que garanteix que aquestes puguin ser identificades i citades al llarg del temps, així com enllaçades amb els autors que les han utilitzat i amb els possibles articles derivats (els quals es troben a diversos serveis i plataformes de comunicació científica).

 1. Generalitats
 2. Elements

1. Generalitats

Tal i com estableix el document Cita tus datos de investigación (creat per REBIUN i subjecte a una llicència CC By), els aspectes pels quals és important citar les dades de recerca són.

 • Els conjunts de dades també són resultats d'investigació com els articles, monografies, etc.
 • Faciliten la identificació i l'accés a les dades i, d'aquesta manera, la seva localització, validació i reutilització.
 • Permeten reconèixer l'autoria dels seus creadors.
 • Faciliten la mètrica i impacte de les dades.
 • Afavoreixen la transparència de la investigació científica

Algunes bones pràctiques per citar les dades, recollides al mateix document, són:

 • S'ha de facilitar la identificació, localització i l'accés a les dades mitjançant un identificador únic i persistent (DOI, Handle, etc.).
 • Cada conjunt i subconjunt de dades ("dataset") ha de citar-se forma independent.
 • Les cites de les dades utilitzades han d'aparèixer a la secció de referències bibliogràfiques de la publicació resultant.

Elements

Els elements que cal incloure a les citacions de dades de recerca, tal i com recomana DataCite, són:

 • Creador (Any de publicació). Títol [Dataset]. Editor. Identificador

Si s'escau, també es pot incloure informació sobre la versió del recurs.

 • Creador (Any de publicació). Títol [Dataset]. Versió. Editor. Identificador

Exemples