Com s'elaboren les referències bibliogràfiques

Quan s’elabora una bibliografia, cal descriure els documents consultats redactant referències bibliogràfiques de manera normalitzada per tal de facilitar-ne l’accés futur consignant les dades fonamentals de cadascun d’ells.

  • Us facilitem algunes pautes i exemples per crear referències bibliogràfiques dins els treballs acadèmics i de recerca, segons el tipus de document citat:
  • Cal tenir en compte que els gestors de referències bibliogràfiques permeten gestionar les referències fàcilment, tant de forma manual com automàtica, amb la possible selecció del del format de citació desitjat.