Com se citen els documents audiovisuals, mapes i imatges (suport físic i digital)

A continuació es proporcionen algunes pautes i exemples de referències bibliogràfiques de documents audiovisuals, mapes i imatges creats a partir dels elements establerts per la norma UNE-ISO 690:

 • Els elements marcats amb un asterisc (*) són els que s’han considerat com a opcionals.
 • Es recomana emprar la mateixa tipografia dels exemples, tot i que els títols en cursiva també es poden presentar subratllats i els títols en rodona entre cometes.
 1. Principis bàsics
 2. Exemples de citacions

1. Principis bàsics

 • La creació de referències bibliogràfiques de documents audiovisuals, mapes i imatges es basa en els mateixos principis bàsics que els propis de les citacions de documents textuals.
 • Addicionalment, però, també cal tenir en compte algunes especificacions pròpies de cada tipologia documental (detallades als apartats posteriors corresponents)..

2. Exemples de citacions

A continuació s'ofereixen diversos exemples de referències bibliogràfiques de documents  audiovisuals, mapes i imatges, segons la tipologia documental a què pertanyen:

2.1. Documents audiovisuals

Generalitats

 • És necessari detallar en el camp de notes la informació suficient sobre el format del recurs per identificar els requisits tècnics necessaris per a la seva reproducció (videodisc DVD, VRML, pel·lícula Súper 8...).

2.1.1. Vídeos

Elements

 • Autor/s principal/s. Títol: subtítol* [tipus de suport]. Edició o versió. Responsable/s secundari/s*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. Número normalitzat. Notes*.

Exemples

 • Universitat Politècnica de Catalunya. Universitat Politècnica de Catalunya: informació general [enregistrament vídeo]. Realització: Neovideo. Barcelona: UPC, 1990. 1 videocasset (VHS).

 • Goldwyn, T. Betty Anne Waters [pel·lícula]. Written by Pamela Gray. Barcelona: RBA Revistas, cop. 2012. 1  videodisc (DVD).

2.1.2. Vídeos digitals

Elements

 • Autor/s principal/s. Títol: subtítol* [tipus de suport]. Edició o versió. Responsable/s secundari/s*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Data d’actualització/revisió (obligatori, si està disponible, per als documents en línia). Col·lecció*, número de col·lecció*. Número normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia).  Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).

Exemples

 • Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual. Acabar con el robo de la piratería depende de tí [vídeo en línia]. Tele5. [Madrid]: FAP, 2005 [Consulta: 9 febrer 2015]. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=OYHnjJ3NInA>.

 • Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat de Barcelona. BKC: Barcelona Knowledge Campus [vídeo en línia]. Barcelona: UPC, 2012 [Consulta: 9 febrer 2015]. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=MYI0kMYVuok>.

2.2. Documents cartogràfics

Generalitats

 • En cas que el mapa detalli els noms de l'editor i de l'impressor, només s'ha de referenciar el nom de l'editor.
 • La designació de la sèrie cartogràfica s'ha de precedir pel terme "sèrie".
 • La menció de l'escala es pot fer tal com apareix al document o, alternativament, en forma de relació (p. ex.: "1:25 000"). A més, si és considera oportú, es pot emprar el terme "Sense escala" o "Escala sense determinar".
 • Les dimensions dels mapes s'han de donar en milímetres (amb l'alçada seguida de l'amplada), mesurant-ne les vores del mapa corresponent. Opcionalment, també es poden donar altres mides com el tamany del full. Per exemple:

100 x 200 mm, full 500 x 700 mm

 • Dels recursos tridimensionals, cal donar l'alçada, per l'amplada, per la profunditat.
 • En relació a les imatges, gràfics i altres il·lustracions incloses en un text, cal considerar que de vegades les normes de presentació dels treballs (tesis doctorals, llibres,...) exigeixen la seva relació en un llistat propi (diferenciat de la bibliografia).
 • El peu de qualsevol il·lustració d'altri inclosa al text ha de detallar-ne la font, la qual pot anar precedida d'altres informacions d'interès com el títol de la imatge o una nota descriptiva de la mateixa.

2.2.1. Mapes

Elements

 • Autor/s principal/s. Títol del document: subtítol*. Designació de la sèrie cartogràfica. Escala. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemples

 • Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa comarcal i judicial de Catalunya. Escala 1:500 000. Barcelona: ICC, 1990. 610x570 mm.

 • Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit. Sèrie cartogràfica d'imatge satèl·lit. 1:100 000. Barcelona: ICC, 1986-1987. 1 mapa en 27 fulls. 600 x 500 mm. Mapa realitzat a partir de les imatges captades pel sensor TM del satèl·lit LANDSAT-5.

 • Institut Geològic de Catalunya. Mapa hidrogeològic de Catalunya. Sèrie Mapa geològic de Catalunya 1:25 000. Geotreball V. 1:25 000. Barcelona: IGC, 2010-. 1 mapa en fulls. 370 x 550 mm, full 730 x 1000 mm (plegat a 240 x 140 mm). Equidistància de les corbes de nivell: 10 metres.

2.2.1. Mapes digitals

Elements

 • Autor/s principal/s. Títol del document: subtítol* [tipus de suport]. Designació de la sèrie cartogràfica. Escala. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Data d’actualització/revisió (obligatori, si està disponible, per als documents en línia). Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia).  Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).

Exemples

Text:

Il·lustració 2. Vilafranca del Panadès: plànol de la ciutat. NOTA: Datat al 1930 aproximadament. FONT: Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya (3)

Índex d'il·lustracions:

Il·lustració 1. Reus : plànol de la ciutat .............................................. 6

Il·lustració 2. Vilafranca del Panadès : plànol de la ciutat .................. 40

Bibliografia:

1. Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya. Reus: plànol de la ciutat [en línia]. Escala 1:5 000. Barcelona: ICGC, 2007. Any original: 1930 [Consulta: 9 febrer 2015]. Disponible a: <http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/catalunya/id/1400>.

2. Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa topogràfic de Catalunya [en línia]. Escala 1:1 000 000. Barcelona: ICG, 2014 [Consulta: 9 febrer 2015]. Disponible a: <http://www.icc.cat/vissir3/index.html?QiQ0UlLNq>.

3. Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya. Vilafranca del Panadès: plànol de la ciutat [en línia]. Escala 1:500 aprox. Barcelona: ICGC, 2007. Any original: 1930 [Consulta: 26 maig 2015]. Disponible a: <http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/catalunya/id/1399>.

4. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Hipermapa: atles electrònic de Catalunya [en línia]. [Barcelona]: DPTOP, 2003 [Consulta: 9 febrer 2015]. Disponible a: <http://hipermapa.ptop.gencat.cat/hipermapa/client/151208/base_high_cat.html>.

2.3. Imatges (fotografies, obres gràfiques...)

Generalitats

 • Es pot incloure com a títol de la imatge un títol que formi part de l'obra original, un títol manuscrit al recurs (o atorgat per l'organisme dipositari) o un títol popular/tradicional. En altres casos en què no es disposi d'un títol clar, cal donar un títol entre claudàtors descriptiu de la matèria del recurs i de la tècnica d'impressió. Per exemple: "[Puerto de Luarca (Valdés, Astúries)][litografia]" o "[Sagrada Família (Barcelona, Catalunya)][fotografia]".
 • Les obres gràfiques poden estar produïdes per diverses persones motiu pel qual, si els seus noms apareixen al recurs, caldria detallar-ne les funcions de cadascuna de les mateixes (després del seu nom i precedides d'una coma): "Buonarroti, Michelangelo, pinxit", "Defehrt, A. J., sculpsit", "Palomino, Juan Bernabé, delineavit".... [Vegeu: Términos latinos en arte].
 • A l'apartat de notes es pot incloure la localització de l'obra (biblioteca, dipòsit, etc.), especialment quan aquesta dada és necessària per a la seva localització.
 • Les imatges extretes o reproduïdes d'altres recursos (llibres, articles, etc.) han de citar-se com a parts d'aquests recursos.
 • En relació a les imatges, gràfics i altres il·lustracions incloses en un text, cal considerar que de vegades les normes de presentació dels treballs (tesis doctorals, llibres,...) exigeixen la seva relació en un llistat propi (diferenciat de la bibliografia).
 • El peu de qualsevol il·lustració d'altri inclosa al text ha de detallar-ne la font, la qual pot anar precedida d'altres informacions d'interès com el títol de la imatge o una nota descriptiva de la mateixa.

2.3.1. Imatges independents

Elements

 • Autor/s principal/s. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. Edició o versió. Responsable/s secundari/s*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. Número normalitzat. Notes*.

Exemples

 • Miró, J. Joan Miró: pintura, escultura, ceràmica, obra gràfica, cartells, tapisseria, teatre : juny-setembre 1982 : Fundació Joan Miró Centre d'Estudis d'Art Contemporani [cartell]. Barcelona: Fundació Joan Miró, 1982.

 • Isaac, J., fecit. Annale sacri Henrici Spondani appamiarum Galliae Narbonensis episcopi: a mundi creatione ad aiusdem Reparationem ... [gravat]. Lutetiae Parisiorum: sumptibus Dionysii de la Noüe ..., 1639. 1 gravat calcogr., sobre paper de fil. A: Biblioteca de Catalunya. Dipòsit de Reserva. Signatura topogràfica: XIII.3 M R.E. 28496.

2.3.2. Imatges que formen part d'un altre recurs

Elements

 • Autor/s de l'obra. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. Element d’enllaç (A:) Autor/s del recurs font. Títol del recurs font: subtítol*. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació, localització de la part en el recurs font (volum, pàgines, etc.). Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemples

 • Trajectòries d'un obús en funció de la seva velocitat inicial, segle XIX [il·lustració]. A: Carreras Planells, R. El coet espacial: visionaris, projectes pioners i astronàutica. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2011, p. 36.

 • De patier. Sopar de gala del VIII Congrés de la IAF (Barcelona, 1957) [fotografia]. A: Carreras Planells, R. El coet espacial: visionaris, projectes pioners i astronàutica. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2011, p. 84.

2.3.3. Imatges digitals independents

Elements

 • Autor/s principal/s. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. Edició o versió. Responsable/s secundari/s*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Data d’actualització/revisió (obligatori, si està disponible, per als documents en línia). Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia).  Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).

Exemples

Text:

L'escut de la ciutat de Barcelona, aprovat l'any 1996 (il·lustració 1), va ser motiu d'una gran polèmica, atès ...

... Antoni Gaudí i Cornet (il·lustració 2), arquitecte capdal del modernisme català, ...

... L'edifici de l'Ajuntament de Granollers (il·lustració 3), projectat per l'arquitecte ...

Índex d'il·lustracions:

Il·lustració 1. Escut de la ciutat de Barcelona..................................... 6

Il·lustració 2. Retrato de Antonio Gaudí (1878) .................................. 40

Il·lustració 3. Ajuntament de Granollers ............................................. 60

Bibliografia

1. Ajuntament de Barcelona. Escut de la ciutat de Barcelona. 1996 [imatge digital]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2013 [Consulta:  27 novembre 2014]. Disponible a: <http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/adhesiusub/id/447>.

2. Audouard Deglaire, P. Retrato de Antonio Gaudí (1878) [fotografia]. San Francisco: Wikimedia Foundation, 2008. Fotografia en domini públic [Consulta:  27 novembre 2014]. Disponible a: <http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD#mediaviewer/File:Gaud%C3%AD_%281878%29.jpg>.

3. BetacommandBot. Ajuntament de Granollers [fotografia]. San Francisco: Wikimedia Foundation, 2008. Fotografia subjecta a la llicència CC BY-SA [Consulta:  25 maig 2015]. Disponible a: <http://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuntament_de_Granollers#/media/File:Ajuntament_Granollers_2.jpg>.

2.3.4. Imatges digitals que formen part d'un altre recurs

Elements

 • Autor/s de l'obra. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. Element d’enllaç (A:) Autor/s del recurs font. Títol del recurs font: subtítol* [tipus de suport]. Edició o versió. Responsable/s secundari/s*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, numeració i localització de la contribució (vol, pàg., etc.). Data d’actualització/revisió (obligatori, si està disponible, per als recursos en línia). Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).

Exemples

Text

Tal i com podem veure a l'esquema del port projectat per Pagnard (1) ...

FONT: Esquema del puerto proyectado por el Ingeniero Pagnard (1)

Bibliografia

1. Esquema del puerto proyectado por el Ingeniero Pagnard [il·lustració]. A: Quaderns d’història de l’enginyeria [en línia]. Barcelona: Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca”, 2012, vol. 13, p. 177. ISSN 1135-934X [Consulta: 27 novembre 2004]. Disponible a: <http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/12876/1/11_El%20puerto%20comercial%20de%20Arroyo%20Pareja.pdf>.

2. Trajectòries d'un obús en funció de la seva velocitat inicial, segle XIX [il·lustració]. A: Carreras Planells, R. El coet espacial: visionaris, projectes pioners i astronàutica [en línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2011, p. 36 [Consulta:  27 novembre 2014]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36570>.

3. De Potier. Sopar de gala del VIII Congrés de la IAF (Barcelona, 1957) [fotografia]. A: Carreras Planells, R. El coet espacial: visionaris, projectes pioners i astronàutica [en línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2011, p. 84 [Consulta:  27 novembre 2014]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36570>.