Competències lingüístiques

L'objectiu d'aquest apartat és oferir algunes pautes i recomanacions relacionades amb la redacció dels textos universitaris: textos acadèmics i textos de gestió universitària:

Tipus d’informació

L'objectiu d'aquests recursos és donar resposta als possibles dubtes relacionats amb la llengua o la terminologia: criteris lingüístics UPC, dubtes més freqüents i models de documents.

Alguns continguts que s'hi poden trobar són:

 • Abreviatures, sigles i símbols
 • Citacions textuals
 • Cursiva i negreta
 • Enumeracions i apartats
 • Escriptura dels nombres
 • Frases, lèxic i paràgrafs
 • Majúscules i les minúscules
 • Nomenclatura multilingüe UPC
 • Notes d'un text
 • Referències bibliogràfiques dins del text
 • Signes de puntuació
 • Criteris de gènere
 • Criteris sobre discapacitat
 • Traducció de noms propis i denominacions
 • Ús de la terminologia tècnica
 • Guia de redacció científica
 • Redactar per al web