Competències comunicatives

L'objectiu d'aquest apartat és oferir algunes pautes i recomanacions per millorar les competències relacionades amb la comunicació oral dels membres de la UPC:

Tipus d’informació

Amb aquests recursos, el professorat obté algunes claus per avaluar les competències comunicatives de l’estudiantat i ajudar-lo a millorar (amb rúbriques de mostra), mentre que l'estudiantat descobreix què ha de tenir en compte per millorar les seves competències comunicatives (amb consells pràctics).

Alguns continguts que s'hi poden trobar són:

  • La gestualitat
  • La mirada
  • El volum i l’entonació
  • Ritme i pronúncia
  • Mitjans de suport
  • El temps de la presentació