International Standard Serial Number (ISSN)

L'ISSN és un número d'identificació únic per a publicacions periòdiques (revistes, anuaris, butlletins, sèries de monografies, etc.). A diferència de l'ISBN (per a llibres) no és necessari que la publicació periódica sigui venal per a disposar d'ISSN. És més, és recomanable que totes les publicacions periòdiques (en versió paper o electrònica) en disposin.

 1. Generalitats
 2. ISSN a la UPC

1. Generalitats

La Biblioteca de Catalunya   gestiona l'assignació del número ISSN per a publicacions en sèrie editades per empreses i entitats radicades a Catalunya des de gener de 2008, fruit del traspàs de funcions i serveis relatius a aquesta competència a la Generalitat de Catalunya (Reial Decret 1405/2007, de 29 d'octubre de 2007). Tal i com es detalla a la seva web:

 • L'ISSN identifica en tot el món una publicació periòdica, de forma unívoca i sense ambigüitats.
 • És un element bàsic en tots els processos d'informació, comunicació, control i gestió que facin referència a aquests tipus de publicacions.
 • Constitueix un mètode de comunicació ràpid i eficaç entre editors, distribuïdors, llibreters, i agències de subscripció perquè assegura, entre altres gestions, la identificació precisa i immediata en el cas de comandes de subscripció.
 • És una base idònea per a la construcció dels codis de barres de les publicacions en sèrie, els quals faciliten la comercialització.
 • Comporta la construcció de la Base de dades Internacional de l'ISSN que, amb més d'un milió de registres i la fiabilitat de les dades, constitueix un recurs informatiu essencial pel que fa a les publicacions en sèrie.

2. ISSN a la UPC

Per a les revistes i altres publicacions periòdiques editades per membres de la comunitat científica de la UPC i dipositades electrònicament a UPCommons (dipòsit digital del Servei de Biblioteques de la UPC), el Servei de Propietat Intel·lectual de les Biblioteques de la UPC us en facilita la tramitació mitjançant el seu formulari de sol·licitud.

Les persones interessades en sol·licitar l'ISSN per a revistes no dipositades a UPCommons , ho poden fer gratuïtament mitjançant el formulari de la Biblioteca de Catalunya sempre i quan es tinguin en compte els requisits detallats a la seva web . Per exemple, en el cas de publicacions impreses, cal tenir en compte la següent informació:

 • Abans de sol·licitar l’ISSN s’haurà d’haver tramitat l’obtenció de número de Dipòsit Legal (DL) .
 • Quan s'envia el formulari de sol·licitud, cal facilitar una còpia de la coberta, portada, pàgines de crèdits o d’informació editorial i de l’imprès de comunicació del número de Dipòsit Legal (en pdf, jpg, fotocòpia o altres).
 • En el cas que la publicació en sèrie encara no estigui editada, s’ha d’enviar còpia de la maqueta d’aquestes parts o còpia de les proves d’impremta.
 • Si la publicació porta temps en curs de publicació s’ha d’adjuntar un exemplar del primer número i també un altre més recent.