Congressos UPC

UPCommons, el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, està format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne l’impacte en la docència i la recerca de tot el món.

1. Què és Congressos UPC?

Congressos UPC és un dels dipòsits d'UPCommons que allotja les comunicacions, ponències i actes presentades a congressos, jornades, etc. organitzats per la UPC i que té com a objectiu fer-los visibles, accessibles, preservables i recuperables lliurement per qualsevol usuari a través d'Internet.

2. Quines són les condicions per dipositar un congrés?

  • El congrés ha de ser editat per qualevol unitat de la Universitat.
  • L'editor del congrés ha de tenir els drets d'explotació de les ponències, comunicacions o altres contribucions presentades per tal que el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius posi a disposició electrònica del públic el contingut del material presentat al congrés a través de la seva incorporació a UPCommons.
  • Disposar del text complet de les ponències o altres contribucions.

3. Com es tramita la incorporació d'un congrés al dipòsit?

L'editor del congrés ha de contactar amb la seva biblioteca de referència o bé contactar amb info.biblioteques@upc.edu