Aspectes ètics

Els aspectes ètics afecten les dades que es poden mostrar, el temps i l'anonimat de les persones implicades, respectant la dignitat i la integritat per garantir la privacitat i confidencialitat.

Cal tenir en compte:

 

Per a més informació consulteu els diferents apartats del menú esquerra