Com citar les dades

Cal tenir en compte que les dades que es fan públiques en dipòsits com Zenodo, Dryad, Pangaea o FigShare reben un DOI que garanteix que aquestes puguin ser identificades i citades al llarg del temps. D'aquesta manera, tal i com fomenta DataCite-STM statement, és possible enllaçar els articles amb les seves dades de forma bidireccional.

A més a més, ORCID and DataCite Interoperability Network (ODIN), projecte finançat per la Comissió Europea sota el programa FP7, està treballant per tal que els investigadors, articles i dades associades es puguin enllaçar des dels diversos serveis i plataformes de comunicació científica existents (mitjançant identificadors unívocs com ORCID o DOI).

Tal i com estableix DataCite, les dades de recerca s'han de citar correctament, seguint un format de citació concret (de la mateixa manera que altres fonts d'informació bibliogràfica, com els articles o els llibres. Per a més informació consulteu l'apartat Com citar les dades de recerca.

 

Per a més informació consulteu els diferents apartats del menú esquerra