On dipositar les dades

Les dades de recerca es poden fer públiques en els dipòsits que permeten emmagatzemar, preservar i cercar grups de dades (datasets) i les seves metadades. Per a més informació sobre publicar les dades a UPCommons o en altres dipòsits consulteu els apartats del menú esquerra.