Publicar dades en altres dipòsits

A continuació es detallen els criteris i possibles dipòsits a tenir en compte per allotjar les dades de recerca.

1. Criteris per escollir un dipòsit

A l'hora de triar un dipòsit, tingueu en compte els criteris següents: 

 • Coincideix amb la disciplina de les dades del projecte.
 • La capacitat d'emmagatzematge és suficient.
 • Permet dipositar en el format desitjat i diferents versions d'un mateix arxiu.
 • Es poden enllaçar les dades a les publicaciones associades.
 • Disposa d'una política de preservació (còpies de seguretat, terminis de conservació).
 • Garanteix la interoperabilitat amb els projectes OpenAIRE si és un projecte finançat.
 • Disposa d'un identificador persistent i únic per a cada conjunt de dades, com ara un DOI o URN.
 • El dipòsit segueix directrius i certificacions de qualitat de dades com ara, ISODINIData Seal of Approval.
 • Les dades són fàcilment recuperables.
 • Permet escollir entre diferents llicències d'ús.
 • Es permet la restricció d'accés a les dades (tancades, restringides o establir un període d'embargament).
 • Els costos associats a l'ús del dipòsit.

2. Dipòsits segons àmbit temàtic

Podeu seleccionar entre els diferents dipòsits específics segons les pròpies necessitats (àmbit temàtic, país, tipus de contingut, etc.) i es poden localitzar mitjançant el següent directori:

re3data.org: registre global dels dipòsits de dades de recerca de diferents disciplines acadèmiques. Podeu consultar el llistat per les àrees de coneixement UPC, tot i que també cal mirar les matèries relacionades o més específiques de l'àmbit que us interessa.

Si no trobeu cap dipòsit que encaixi amb el vostre projecte, podeu utilitzar:

 • Zenodo: dipòsit de dades de recerca desenvolupat pel CERN dins del projecte OpenAIRE.
 • Eudat (European Data Insfrastucture): projecte multi-institucional finançat pel programa H2020 de la UE.

Taula comparativa dels dipòsits EUDAT B2SHARE; Zenodo; Figshare; Dryad; Harvard Dataverse i Mendeley

 • Cliqueu damunt la imatge per ampliar-la

                         

            versió catalana        

Per a més informació consulteu els diferents apartats del menú esquerra