Horitzó 2020

Amb l'objectiu d'optimitzar i reutilitzar les dades generades en els projectes de recerca, la Comissió Europea ha iniciat un pla pilot per a determinats programes de l'H2020, on els beneficiaris han de fer públiques les dades en obert en un dipòsit el més aviat possible, per tal de garantir a tercers i de forma lliure, el seu accés, mineria, explotació, reproducció i difusió. 

Els projectes participants en el pla pilot han de desenvolupar un Pla de Gestió de Dades, una primera versió del qual ha de ser lliurada durant els sis primers mesos del projecte.

1. Informació i documentació

Les directrius de la Comissió Europea per a publicar dades en obert queden recollides en el Manual del participant a l'H2020 consultable al Portal del Participant.

2. Guies informatives (factsheets) OpenAire

Factsheets elaborades per OpenAire i que ajuden a entendre com complir amb el Mandat i traduccions a l'espanyol per la FECYT:

Investigadors

Coordinadors i gestors del projecte

Per a més informació sobre l'H2020 consulteu els diferents apartats del menú esquerra.