H2020: dades de recerca

Amb l'objectiu d'optimitzar i reutilitzar les dades generades en els projectes de recerca, la Comissió Europea requereix que els beneficiaris de projectes han de presentar un Pla de Gestió de Dades i dipositar les dades en obert en un repositori el més aviat possible, per tal de garantir a tercers i de forma lliure, el seu accés, mineria, explotació, reproducció i difusió. 

 

Per a més informació consulteu els diferents apartats del menú esquerra o contacteu amb info.biblioteques@upc.edu