Com elaborar un Pla de Gestió de dades

El Pla de Gestió de Dades (PGD) - Data Management Plan (DMP), és un document que descriu el cicle de vida de les dades recopilades, generades i processades durant el projecte de recerca. Inclou la metodologia i els estàndards emprats, com es preservaran i compartiran les dades. 

1. Pla de Gestió de Dades i H2020 

A partir del 2017, elaborar i presentar un Pla de Gestió de Dades és un requisit per a tots els projectes finançats per l'H2020, tal i com s'especifica a: Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020.

El Pla de Gestió de Dades no és un document definitiu, sinó que va evolucionant al llarg del projecte de recerca.

La primera versió cal lliurar-la durant els 6 primers mesos. Cal fer una nova versió si hi ha canvis importants amb les dades durant el projecte i actualitzar-lo com a mínim una vegada.  

Exemples de Plans de gestió de dades H2020 versió 3.0 FAIR:

Exemples de Plans de gestió de dades de projectes de recerca presentats a diferents entitats finançadores (H2020, Wellcome Trust, etc.).

2. Eina per elaborar un Pla de Gestió de Dades                                  

Els investigadors de les universitats catalanes disposeu de l'eina Pla de Gestió de Dades de Recerca, adaptació del DMP Online del Digital Curation Center, per elaborar el Pla de Gestió de Dades per als projectes H2020. 

  • Cal registrar-se a l'aplicatiu
  • El sistema permet guardar, editar i exportar el pla de gestió de dades, treballar col·laborativament amb altres investigadors i actualitzar el Pla durant el projecte

Podeu consultar en català, la guia per crear plans de gestió de dades FAIR. Les mateixes indicacions, es troben en anglès en l'aplicatiu.

Per a més informació consulteu els diferents apartats del menú esquerra o contacteu amb info.biblioteques@upc.edu