Programes i requisits de l'Open Research Data Pilot

En el marc de l’Horitzó 2020 (H2020), la Comissió Europea va iniciar al 2015 un pla pilot de dades de recerca en obert - l'Open Research Data Pilot  -(ORD Pilot), on es requeria la creació d’un pla de gestió de dades i la publicació de les dades en obert per als projectes d’unes àrees concretes.

A partir de 2017, l’Open Research Data Pilot s’extén a totes les àrees dels projectes finançats per l’H2020 i per tant, requereix la publicació en obert de les dades per defecte. També cal que les dades siguin “FAIR”, és a dir que siguin trobables (Findable), accessibles (Accessible), interoperables (Interoperable) i reutilitzables (Reusable).

1. Requisits

A l'article 29.3 of the Model Grant Agreement es detallen els requisits legals que han de complir els projectes: 
  • Desenvolupar un Pla de Gestió de Dades - Data Management Plan (DMP)
  • Dipositar les dades de la recerca en un repositori el més aviat possible per garantir a qualsevol persona i de forma lliure, el seu accés, mineria, explotació, reproducció i difusió emprant una llicència Creative Commons apropiada
  • Proporcionar en el propi repositori, informació sobre les eines i els instruments necessaris per validar els resultats i quan sigui possible, oferir aquestes eines.

Els costos associats amb les dades, incloent la creació del DMP es consideren despeses elegibles en el projecte

Per a més informació consulteu:

Per a les accions finançades per l'European Research Council (ERC), consulteu Guidelines on Implementation of Open Access to Scientific Publications and Research Data in projects supported by the European Research Council under Horizon 2020

Excepcions: Seguint el que diu la Comissió "as open as possible, as closed as necessary", per raons de seguretat, de privacitat, de protecció de dades personals o d'explotació comercial/industrial es pot excloure la difusió en obert dels resultats del projecte. 

Per a més informació consulteu els diferents apartats del menú esquerra