Gestió de les dades de recerca

En aquest apartat podeu consultar quins són els aspectes claus a l'hora de gestionar les dades de recerca, així com quins són els beneficis de publicar aquestes dades en accés obert per a tota la comunitat investigadora.

1. Com gestionar les dades de recerca?

 • Bones pràctiques

 • Versió en català  (cliqueu damunt la imatge)

 • English version (cliqueu damunt la imatge)

2. Beneficis de compartir i dipositar les dades de recerca en accés obert

Durant la recerca, organitzeu i documenteu les dades i preserveu‐les durant un període determinat, per exemple, entre 5‐10 anys. Compartir les dades amb altres investigadors dipositant‐les en repositoris d’accés obert, comporta beneficis per a:

L’investigador i la seva institució:
 •    Oferint emmagatzematge segur a llarg termini
 •    Demostrant els resultats de la investigació
 •    Permetent fer visibles les dades i poder citar‐les
 •    Possibilitant la reutilització de les dades
 •    Augmentant les citacions i per tant l’impacte de la investigació
 •    Establint col∙laboracions sobre temes relacionats
Per a les entitats finançadores:
 •    Permetent tenir localitzades les dades de la recerca que financen
 •    Fent un ús més eficient de la recerca finançada amb fons públics
 •    Evitant la duplicitat en la recollida de dades
 •    Augmentant  el retorn de la inversió promovent la reutilització de dades
Per a la ciència i la societat:
 •    Maximitzant la transparència
 •    Millorant la qualitat en la verificació, la replicació i la confiança
 •    Promovent la innovació a través de nous usos de les dades
 •    Augmentant el valor social de la recerca
 •    Complint amb els mandats a favor de l’accés obert

Consulteu la versió en PDF clicant damunt la imatge

 

 

 

 

 

 

Per a més informació consulteu els diferents apartats del menú esquerra