Dipòsit d'exàmens de la UPC

El Dipòsit d'exàmens de la UPC recull els exàmens en format digital que el professorat i altres unitats de la universitat han fet arribar a les biblioteques de la UPC.

 1. Descripció
 2. Interfície de consulta

1. Descripció

Tal i com es detalla a les pròpies FAQs del dipòsit, les característiques principals del Dipòsit d'exàmens de la UPC són:

 • L’accés als exàmens és restringit a la comunitat acadèmica de la UPC (prèvia autenticació amb el nom d’usuari i contrasenya del Campus Virtual o d'altres intranets de la universitat).
 • El dipòsit no és exhaustiu; només conté aquells exàmens que el professorat i/o els centres docents han fet arribar a les biblioteques de la UPC.
 • Els exàmens poden ser d'assignatures vigents del curs acadèmic en curs i/o d’altres assignatures de cursos acadèmics anteriors.
 • Els exàmens dipositats, utilitzats a les assignatures impartides a la UPC, són de tipus parcial o final. Alguns d'aquests contenen només les preguntes, mentre que d'altres també ofereixen les respostes.

2. Interfície de consulta

El marge esquerre de la interfície permet recuperar els exàmens de cadascuna de les assignatures de les titulacions de les diverses escoles i facultats de la UPC, navegant per la següent jerarquia:

 • Centre docent 
  • Titulacions 
   • Assignatures

La relació de centres > titulacions > assignatures prové del sistema d’informació PRISMA i s’actualitza diàriament. No obstant això, cal tenir en compte que només són visibles els centres > titulacions > assignatures dels quals hi ha exàmens dipositats. 

2.1. Centres i titulacions

 • Des de qualsevol pàgina del dipòsit, es pot accedir als diversos centres docents seleccionant-los des del menú esquerre de la pantalla. De cada centre es dóna una breu descripció, així com la relació de les titulacions que tenen algun examen dipositat.
 • Per cada titulació es dóna el nombre d’exàmens que hi ha dipositats (entre parèntesis al costat del nom) i el pla d’estudis a què pertany (a la dreta, sota la columna "Any").

2.2. Titulacions i assignatures

 • Un cop s'ha clicat el nom d'una titulació concreta, es mostren les assignatures amb exàmens al dipòsit (ja siguin assignatures vigents o assignatures que ja no s’imparteixen).
 • Les assignatures es mostren per ordre alfabètic i al costat de cadascuna d'elles es dóna el nombre d’exàmens disponibles (entre parèntesis) i el codi UPC de l’assignatura.

2.3. Assignatures i exàmens

 • Un cop s'ha clicat el nom d'una assignatura, es llista la relació d’exàmens que hi ha dipositats de la mateixa.
 • De cada examen es dóna el títol, l’autor/s i la data.
 • Addicionalment i mitjançant diferents símbols gràfics, se n’ofereix l’accés al text complet i altres informacions d'interès: idioma, indicació de la disponibilitat de les respostes i/o resum descriptiu.
 • Per defecte, els exàmens d’una assignatura es mostren ordenats de més recent a més antic. L’usuari pot canviar l’ordenament punxant el literal de les columnes "Títol",  "Autors" o "Data".

 • Al final de la relació d’exàmens de cada assignatura apareix una nota informativa sobre els usos permesos amb aquests materials (tots ells d'accés restringit a la comunitat UPC):