Serveis editorials

S'entén com "Servei editorial" la publicació de totes aquelles obres que no encaixen dins les col·leccions UPCGrau/UPCPostrau o Hyperion, ja sigui per format o contingut. És a dir, obres d'autor dirigides a un públic professional amb continguts no estrictament docents.

Com a servei editorial donem un suport flexible d'acord a les necessitats del projecte i amb un pressupost previ segons les tarifes següents:

Concepte Tarifa
  • Traducció i correcció
S'aplicaran les tarifes del Servei de Llèngües i Terminologia de la UPC
  • Maquetació
12,00 € - 15,00 € per pàgina segons projecte
  • Disseny coberta
350,00 € - 450,00 € segons projecte
  • Producció
Despeses originades pel proveïdor

Addicionalment, s'aplicaran els següents increments al pressupost total del projecte en concepte de gestió:

  • Unitats Bàsiques i Funcionals de la UPC: s’aplicarà un increment d’un 10% al pressupost total del projecte en concepte de gestió.
  • Grup UPC, centres adscrits i entitats vinculades: s’aplicarà un increment d’un 15% al pressupost total del projecte en concepte de gestió.

Títols publicats