Cites bibliogràfiques

Visualització del nombre de cites que ha rebut un articles a diferents fonts.

Possibilitat de mostrar, per a cada un dels articles publicats a Revistes UPC, el nombre de cites i la seva visualització segons Scopus i Google Scholar.