Revistes UPC

Pots disposar d'una plataforma que et permetrà gestionar la totalitat dels processos editorials de la teva revista.

El servei Revistes UPC es basa en la implementació per a la UPC del programari Open Journal System (OJS), plataforma de software de codi obert per a l’administració dels processos d’edició (gestió, edició i publicació) de revistes científiques, desenvolupada per la  Public Knowledge Project (PKP) i àmpliament utilitzada en l'entorn acadèmic.

El sistema permet una gestió eficient i unificada de tot el procés editorial d’una publicació seriada, des de la recepció d’articles fins la publicació i indexació on-line.

Aquest sistema busca accelerar l’accés en la difusió de continguts i investigació produïts per la Universitat  i augmenta la visibilitat en les seves publicacions.