Tesi com a compendi de publicacions

En aquest apartat trobareu com elaborar i publicar les tesis doctorals per compendi.

  1. Elaboració de la tesi per compendi
  2. Publicació a TDX i UPCommons

1. Elaboració de la tesi per compendi

La tesi per compendi de publicacions és una modalitat de tesi doctoral específica, tal i com recull l'apartat 10.2 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat. Per aquesta modalitat, cada programa de doctorat té una normativa específica pròpia. Aquestes normatives es poden consultar a l'apartat Normatives específiques del web de l'Escola de Doctorat i contenen indicacions concretes sobre: coautoria i permisos, període vàlid per a la publicació d'articles, indicadors que avalen la qualitat de la publicació, etc. 

Per a més informació, consulteu l'apartat Compendi de publicacions del web de l'Escola de Doctorat

2. Publicació a TDX i UPCommons

 
En el moment de fer pública la tesi per compendi als repositoris institucionals TDX i UPCommons, el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, assegura que es respecten els drets d’explotació dels editors que han fet públiques els articles o comunicacions que formen part de la tesi per compendi. 
 

Per a qualsevol dubte, contacteu amb info.biblioteques@upc.edu