La Factoria/Vídeo

La Factoria/Vídeo és un servei que neix fruit de la col•laboració del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius i l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).

La Factoria/Vídeo està adreçat al professorat i personal de serveis de la universitat i te com a objectiu donar suport, des de les biblioteques, a la innovació docent, especialment en l'elaboració de material multimèdia, millorant els recursos disponibles de la Videoteca Digital de la UPC i al portal UPC OpenCourseWare.

 1. Què fem?
 2. Què hi pots trobar

1. Què fem?

 • Oferir l’espai  i equipament en règim d’autoservei prèvia reserva. 
 • Oferir en préstec de material d’enregistrament /càmeres de vídeo i fotos prèvia reserva. Podeu veure l'equipament disponible a cadascuna de les Factories i sol•licitar un reserva a través de l'aplicatiu de reserva de recursos. Per a poder validar una sol•licitud de reserva d'equipament, és necessari que empleneu el camp d'observacions de la fitxa de la sol•licitud de reserva amb una breu descripció de l'ús que en fareu.
 • Donar suport en la producció, edició i emmagatzematge de vídeos, per a aquells enregistraments que estan disponibles a la Videoteca Digital de la UPC.
 • Integrar els vídeos docents al portal UPC OpenCourseWare i/o a la Videoteca Digital de la UPC.

2. Què hi pots trobar?

Equipament en règim d’autoservei:
 • Ordinador multimèdia.
 • Escàners A4 i A3. Escàner A0. 
 • Equipament d’enregistrament i edició de vídeo digital.
 • Gravadores DVD/CD.
 • Adaptadors de diapositives HP scanjet XPA per digitalitzar diapositives i negatius de 35 mm.
 • Digitalitzadora de diapositives.
 • Aparells reproductors de vídeo.

Programari:

 • Eines de programació multimèdia per a la creació de recursos docents: Macromedia Dreamweaver i Macromedia Flash, Netbeans IDE
 • Eines d’edició per a la creació de gràfics, imatges, 3D: Adobe Illustrator, Photoshop, Gimp, SnagIT, Maya
 • Eines d’edició de vídeo: Pinnacle Media Suite, Camtasia