Mediatic

Mediatic és un sistema d'enregistrament i publicació de vídeos de curta durada, principalment de l'àmbit docent.

  1. Mediatic - Campus Terrassa
  2. Mediatic - Escola de Camins

Actualment, existeixen dos serveis d’aquest tipus a la UPC: un localitzat al Campus de Terrassa i un altre a l’Escola de Camins, al Campus Nord. 

1. Mediatic – Campus Terrassa

Funcionament del servei i com accedir-hi:

  • La sol·licitud d’enregistrament es fa amb l’eina de reserva de recursos, amb una antelació mínima de 72 hores. (http://reserves.terrassa.upc.edu - Recurs: Plató Polivalent - Mediatic/Plató Polivalent TR10)
  • L'usuari rep, via mail, tant la notificació de la confirmació de la reserva, com de la creació del tiquet del servei.
  • Es realitza l'enregistrament al plató i s'omple el formulari amb les dades de l'enregistrament així com els drets per a la llicència Creative Commons.
  • En cas d'haver enregistrat més d'una presa, s'escull la càpsula vàlida.
  • Post-producció de la càpsula realitzada per part del personal tècnic.
  • Publicació al portal MediaTerrassa.
  • Notificació a l'usuari.

Més informació a MediaTic Terrassa.

2. Mediatic – Escola de Camins

Per utilitzar el servei cal contactar amb la Unitat Multimèdia de l’Escola: E_mail: serveisTIC.cammins @upc.edu Telèfon: (93) 410 70 65