Serveis de suport

La UPC disposa de diferents serveis que us poden donar suport a l’hora d’enregistrar, editar i publicar un vídeo.

En aquest apartat hi ha alguns dels serveis que es poden trobar, destacant-ne les característiques principals, el tipus de suport que ofereixen, la seva localització i les dades de contacte.