Mediatic

Mediatic és un sistema d'enregistrament i publicació de vídeos de curta durada, principalment de l'àmbit docent.

Actualment existeixen dos serveis d’aquest tipus a la UPC, un localitzat en el Campus Terrassa i un altre a l’Escola de Camins en el Campus Nord.

1. Mediatic – Campus Terrassa

Portal de vídeos MediaTerrassa: http://media.terrassa.upc.edu

Funcionament del servei i com accedir-hi:

 1. La sol·licitud d’enregistrament es fa amb l’eina de reserva de recursos, amb una antelació mínima de 72 hores.

http://reserves.terrassa.upc.edu (Recurs: Plató Polivalent - Mediatic/Plató Polivalent TR10)

 1. L'usuari rep, via correu electrònic, tant la notificació de la confirmació de la reserva com de la creació del tiquet del servei.
 2. Es realitza l'enregistrament al plató i s'omple el formulari amb les dades de l'enregistrament, així com dels drets per a la llicència Creative Commons.En cas d'haver enregistrat més d'una presa, s'escull la càpsula vàlida.
 3. Post-producció de la càpsula realitzada per part del personal tècnic.
 4. Catalogació i definició de metadades.
 5. Enviament i publicació a UPCommons.
 6. Publicació al portal MediaTerrassa
 7. Notificació a l'usuari.

2. Mediatic – Escola de Camins

Portal de vídeos MediaCamins: http://media.camins.upc.edu
Càpsula de presentació del servei

Per utilitzar el servei cal contactar amb la Unitat Multimèdia de l’Escola:

3. Normativa general d’ús i consells

 1. Estimació de la reserva:
  1. Per cada càpsula de 5 minuts d’enregistrament, cal fer-ne 30 de reserva de plató
  2. S’aconsella no excedir dels 5 minuts per càpsula Mediatic (si es té contingut per 60 minuts es pot dividir en 12 càpsules)
  3. El límit aconsellat és de temps per càpsula, no de nombre de càpsules.
 2. Recomanacions:
  1. Seguir les recomanacions de comunicació del document annex.
  2. Presentacions
   1. Que, preferentment, no tinguin el fons negre
   2. No han d’incloure vídeos incrustats
   3. La font mínima aconsellable és de 14 per a una correcta visualització
   4. Les fonts de lletra han de ser estàndard (o portar la font per instal·lar)
   5. Evitar diapositives massa denses en continguts
  3. Ponent
   1. No portar indumentària brillant, ni blanca.
   2. No portar ratlles fines als vestits
   3. Si no s’ha fet cap enregistrament al plató polivalent, és convenient fer una visita prèvia per familiaritzar-se amb l’entorn i rebre les recomanacions dels tècnics.