Autoria i filiació

La recuperació de la producció científico-tècnica dels investigadors pot resultar parcial o incorrecta com a conseqüència d'una identificació errònia de l'autoria i/o filiació corresponent.

També cal considerar que un dels paràmetres que tenen en compte alguns rànquings universitaris és la presència i impacte en el Web, posicionament que també pot afectar la recuperació i visibilitat internacional de la producció científico-tècnica de la universitat

Els motius més habituals pels quals es dóna una identificació personal o institucional errònia són:

 • Els autors no fan servir sempre la mateixa signatura a totes les publicacions produïdes durant la seva trajectoria professional, la qual cosa impedeix una recuperació exhaustiva de les mateixes a les diverses bases de dades i altres sistemes d'informació.
 • Els sistemes d’indexació d'algunes bases de dades realitzen conversions automàtiques dels noms (considerant el darrer element com a cognom i abreujant els elements restants en inicials), la qual cosa pot generar una indexació incorrecta dels noms dels autors que signen amb un nom compost o amb els dos cognoms.

Tenint en compte aquesta problemàtica, alguns procediments com el Nom Bibliogràfic Únic (NBU) o l'identificador Open Researcher and Contributor ID (ORCID) permeten als autors:

 • Obtenir una forma normalitzada del propi nom i filiació institucional, així com un identificador personal únic
 • Garantir la distinció inequívoca de la pròpia producció científico-tècnica, incrementant-ne la seva visibilitat internacional.
 • Fusionar les possibles formes duplicades del propi nom i/o filiació
 • Enllaçar les activitats de recerca referenciades en diferents sistemes d'informació
 • Disposar de noves eines en cicles de treball científic com, per exemple, la submissió d'articles als editors

Per altra part, és important que tota la comunitat UPC (PDI, PAS i Estudiantat)  participi activament en la publicació i manteniment a les diferents pàgines web, xarxes col·laboratives i buscadors de l'àmbit acadèmic, dels seus perfils i de la informació relativa a la seva tasca, sent d’especial rellevància els enllaços des de pàgines d’altres institucions cap a les pàgines dels llocs web UPC.

La Guia ràpida, elaborada pel Servei de Comunicació de la UPC, ofereix diverses actuacions amb què poder millorar el posicionament web de les pròpies pàgines de la universitat:

 • Potenciar-ne els enllaços externs
 • Millorar-ne el nom del domini (URL)
 • Millorar-ne el contingut
 • Millorar-ne l'etiquetatge
 • Multiplicar la publicació dels continguts
 • Mesurar-ne el posicionament