Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) és una organització sense ànim de lucre que ha desenvolupat un identificador únic per als autors de treballs científics.

Aquesta iniciativa, recolzada pels principals editors (Nature Publishing Group, Thomson Reuters, Elsevier ...) i institucions de recerca (CERN, MIT, California Tech, ...), vol garantir no només la distinció inequívoca de la producció científico-tècnica dels investigadors, sinó també un mètode efectiu per poder enllaçar les activitats de recerca referenciades en diferents sistemes d'informació.

 1. Què és l'identificador ORCID?
 2. Com es pot sol·licitar?
 3. Quines dades es poden detallar al registre ORCID?
 4. Quina interoperabilitat té amb altres sistemes d'identificació (Scopus Author ID, WoS ResearcherID, NBU ...)?
 5. El personal docent i investigador de la UPC ha d'incloure el seu ORCID a DRAC?

1. Què és l'identificador ORCID?

 • D'aquesta manera, s'eviten confusions relacionades amb l'autoria d'activitats de recerca portades a terme per investigadors diferents amb noms personals coincidents o semblants.
 • La identificació de la producció mitjançant ORCID també garanteix una interacció correcta entre els diversos sistemes de recuperació d'informació existents com, per exemple, les bases de dades bibliogràfiques. Per tant, ORCID possibilita l'enllaç de les activitats de recerca d'un mateix autor referenciades a diferents sistemes d'informació.
 • Per altra part, ORCID està integrant l'identificador en cicles de treball propis de la comunicació científica com, per exemple, la submissió d'articles als editors o dipòsit institucional dels mateixos.
 • Es preveu que ORCID serà un identificador necessari per a la participació en convocatòries i ajuts tant d'àmbit nacional com internacional.

2. Com es pot sol·licitar?

 • En el cas de la casella "Email", es recomana la inclusió d'una adreça de correu electrònic institucional.
 • En el moment del registre, l'usuari pot activar dues alertes amb què rebre les novetats relacionades amb ORCID i qualsevol canvi que afecti el propi registre personal.

3. Quines dades es poden detallar al registre ORCID?

Un cop obtingut l'identificador ORCID, mitjançant el registre explicat a l'apartat anterior, l'investigador ha d'incloure la següent informació al sistema:

3.1. Informació personal ("Personal information")

 • Mitjançant l'apartat "Personal information" del registre personal, l'investigador pot detallar la forma preferent i variants del seu nom, així com altres dades personals: biografia, país, adreça web, etc.

 • La casella "Also known as" permet la inclusió de possibles variants del nom personal amb què un mateix autor pot ser referenciat als diversos sistemes d'informació (en cas que es vulgui introduir més d'una forma variant, cal fer-ho separant-les mitjançant un punt i coma).

3.2. Formació ("Education")

 • Mitjançant l'apartat "Education" del registre personal, l'investigador pot detallar les seves titulacions acadèmiques.

3.3. Filiació institucional ("Employment")

 • Mitjançant l'apartat "Employment" del registre personal, l'investigador pot incloure la pròpia filiació institucional.

3.4. Subvencions ("Funding")

 • Mitjançant l'apartat "Funding" del registre personal, l'investigador pot incloure informació relacionada amb les subvencions i/o altres fonts de finançament rebudes.

3.5. Publicacions científico-tècniques ("Works")

 • La inclusió de les publicacions de cada investigador al registre ORCID es pot fer de forma manual o de forma automàtica, en cas que aquestes tinguin un DOI (Digital Object Identifier) o estiguin incloses a CrossRef, Europe PubMed Central, Web of Science, SCOPUS o Mendeley entre d'altres.
 • Aquesta inclusió es pot fer principalment activant la icona "Import works" de l'apartat "Works" de la interfície

 • Per altra part, Keita Bando ha desenvolupat una aplicació que permet exportar les publicacions del propi currículum des de Mendeley fins a ORCID. Per fer-ho, només cal seguir aquest procediment:
 • Entrar a "Mendeley to ORCID"
 • Activar "Sign in with ORCID" (al marge dret superior)
 • Identificar-se amb l’ID/correu electrònic i contrasenya d'ORCID
 • Activar les icones "Authorize" i, a la pantalla següent, "Sync"
 • Identificar-se amb el correu electrònic i contrasenya de Mendeley
 • L'autor rep un avís sobre l'actualització feta al registre d'ORCID amb les dades importades de Mendeley.

3.6. Nivell de confidencialiat de la informació

La informació registrada a ORCID pot ser visualitzada amb els següents nivells de confidencialitat:

 • La informació marcada amb el nivell "Públic" es mostra públicament i pot ser emprada per qualsevol usuari.
 • La informació marcada amb el nivell "Limited" pot ser visualitzada per l'investigador i per terceres persones de la seva confiança.
      
 • La informació marcada amb el nivell "Private" només pot ser visualitzada per l'investigador (no per tercerces persones).

La URL http://orcid.org/ seguida del propi identificador ORCID 0000-XXXX-XXXX-XXXX mostrarà públicament només aquella informació que l'investigador hagi marcat com a pública.

 Exemple: http://orcid.org/0000-0001-7276-2942

Podeu trobar més informació sobre la política de privacitat d'ORCID a la següent adreça:

 http://about.orcid.org/privacy-policy

4. Quina interoperabilitat té amb altres sistemes d'identificació (Scopus Author ID, WoS ResearcherID, NBU, ...)?

A diferència d'altres identificadors d'autor ja existents (Scopus Author Identifier, WoS ResearcherID, VIVO, Author Resolver, Inspire, IraLIS o RePEc), el sistema ORCID es caracteritza per:

 • És un sistema independent, sense cap lligam editorial.
 • És un sistema d'aplicació global, la qual cosa permet enllaçar els registres dels seus usuaris amb altres sistemes d'informació.

4.1. Scopus Author ID, WoS ResearcherID

Tal i com es detalla a l'apartat anterior "Publicacions científico-tècniques", els autors poden incloure automàticament les seves publicacions al registre ORCID, en cas que aquestes tinguin un DOI (Digital Object Identifier) o estiguin incloses a Mendeley, CrossRef, Europe PubMed Central, Web of Science o SCOPUS.

 • En el cas d'SCOPUS, a més de les publicacions referenciades, també es pot importar a ORCID l'Scopus Author Identifier.
 • Finalment, ja s'ha verificat la seva compatibilitat amb VIVO i s'està treballant per fer el mateix amb els altres identificadors.

Tal i com s'explica a les següents recomanacions, també cal tenir en compte que les plataformes Scopus i Web of Science ofereixen eines que permeten la unificació de les possibles formes duplicades dels autors i l'obtenció del corresponent identificador personal únic (Scopus Author ID i WoS ResearcherID):

 Unificació del nom d'autor a Scopus i a Web of Science

4.2. Nom Bibliogràfic Únic (NBU)?

Independentment del codi ORCID que tingui cada investigador, aquest ha de signar les seves publicacions amb el seu nom personal i filiació institucional.

Aquestes signatures poden presentar variants segons l'investigador hagi detallat un o dos cognoms, inicials o formes completes del nom propi, sigles o noms sencers de la institució a què pertany, etc.

Tot i que l'objectiu d'ORCID és resoldre aquest problema, es recomana igualment als investigadors emprar sempre la mateixa signatura en les seves publicacions pels següents motius:

 • L'ús d'una signatura normalitzada evita l'aparició de noms d'autor erronis a algunes bases de dades que consideren com a cognom la darrera paraula del nom personal i que abreugen els elements restants del mateix a la seva inicial (la qual cosa genera formes incorrectes dels autors que han signat les seves publicacions amb dos cognoms).
 • L'ús de la mateixa forma del nom dels autors a totes les publicacions garanteix la recuperació d'aquests als sistemes que encara no estan sincronitzats amb ORCID.
 • Els autors membres de la UPC que vulguin obtenir una forma normalitzada del seu nom personal i filiació institucional poden consultar les següents recomanacions:

 Recomanacions d'elaboració del Nom Bibliogràfic Únic (NBU)

Per altra part i tal i com s'ha dit al punt anterior, les plataformes Scopus i Web of Science han implementat eines que permeten la unificació de les possibles formes duplicades dels autors i l'obtenció del corresponent identificador personal únic (Scopus Author ID i WoS ResearcherID):

 Unificació del nom d'autor a Scopus i a Web of Science

5. El personal docent i investigador de la UPC ha d'incloure el seu ORCID a DRAC?

Per tal de minimitzar els errors en la gestió de la producció científico-tècnica al Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC (DRAC), es demana al personal docent i investigador que, un cop obtingut el seu codi ORCID, l'introdueixi a la pestanya "Dades personals" de l'aplicatiu.

D'aquesta manera es garantirà la seva distinció inequívoca, no només a DRAC, sinó també a qualsevol altre sistema d'informació relacionat com, per exemple, el dipòsit institucional UPCommons.