Materials de formació en propietat intel·lectual

A aquesta pàgina, podeu trobar una selecció de materials de formació sobre propietat intel·lectual:

 1. Guies i tutorials sobre drets d'autor
 2. Guies i tutorials sobre el plagi
 3. Altres serveis d'informació universitaris
 4. Bases de dades

1. Guies i tutorials sobre drets d'autor

 • IPR Tutorial Series (IEEE) : Conjunt de tutorials elaborats per IEEE il·lustratius de temes diversos relacionats amb la propietat intel·lectual: CrossCheck Service, plagi, copyright, drets d'autor, marques i patents i autoritzacions.
 • R.I.G.H.T.S.: Iniciativa d'una sèrie d'usuaris d'Internet que orienta sobre la utilització de materials gràfics per Internet.

2. Guies i tutorials sobre el plagi

 • Avoiding plagiarism : material elaborat per la Indiana University-Purdue University Indianapolis

 • ¡Copiad malditos! : Primer documental emès per TVE amb llicència CC, on s'expliquen els nous reptes ètics sobre la propietat intel·lectual que planteja la revolució digital, així com el que cal fer per poder llicenciar en obert uns continguts objecte de drets d'autor.

 • How to avoid plagiarism : material elaborat per la University of Waikato.

 • Pirateria : Vídeo de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual que va provocar polèmica per relacionar pirateria amb xarxes mafioses.

 • Plagiarism: what it is and how to recognize and avoid it , tutorial de la Indiana University Bloomington

 • Plagiarism.org : recull de recursos educatius relacionats amb la prevenció i detecció del plagi.

 • Et Plagieringseventyr : vídeo sobre el plagi fet per la Universitat de Bergen

 • Sé creativo ("Get Creative") : Vídeo on s'expliquen els principis de les llicències de Creative Commons.
 • Tutorial CI2: El plagio y la honestidad académica : tutorial basat en un material desenvolupat originàriament per la University of Sydney Library, resultat del treball de la Comissió mixta intersectorial CRUE-TIC i REBIUN, representats en un grup de treball format per personal bibliotecari i informàtic de la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universitat de València, la Universitat d'Alacant i la Universitat Pompeu Fabra.

 • You quote it, you note it! : tutorial elaborat per la Vaughan Memorial Library (Acadia University).

3. Altres serveis d'informació universitaris

4. Bases de dades

 • Literatura professional (E-LIS) : Articles de revista i altres e-prints especialitzats en propietat intel·lectual extrets d'E-LIS (E-Prints in Library and Information Science), dipòsit d'accés obert que ofereix documents sobre biblioteconomia, ciències de la informació, tecnologia i altres àmbits relacionats.