Localització de legislació, normativa, patents i marques

Aquesta web ofereix una selecció de diversos recursos bibliogràfics, subscrits per les biblioteques de la UPC o d'accés obert, relacionats amb l'àmbit del dret. Concretament, es dóna un èmfasi especial als recursos que permeten localitzar legislació, normativa, patents. models d'utilitat i marques de fàbrica.

Per accedir als recursos subscrits (d'accés restringit als membres de la UPC) des d'ordinadors que no estiguin connectats a la xarxa UPC, cal utilitzar el servei d'accés remot.

 1. Legislació
 2. Normativa
 3. Patents, models d'utilitat i marques de fàbrica

1. Legislació

Bases de dades

2. Normativa

Bases de dades

Recursos web

3. Patents, models d'utilitat i marques de fàbrica

Bases de dades

 • OEPM - INVENES :

  Base de dades formada per Interpat i Latipat:

  • INTERPAT conté dades bibliogràfiques de Privilegis Reials (1826-1878), documents de patents i models d'utilitat, així com patents europees i patents sol·licitades via PCT (Sol·licitud de Patent Internacional) que designen a Espanya i generen un document en  castellà.
  • LATIPAT conté patents i models d'utilitat de 18 països iberoamericans (1955-) i les seves imatges (1991-), i documents complets de diversos països.
 • Espacenet - Latipat

  Punt d'accés a patents d'Amèrica Llatina i Espanya, emprant la plataforma Espacenet.

 • OEPM - Expedientes digitalizados

  Base de dades que ofereix informació legal i documents sobre patents, models d'utilitat i marques a Espanya. Per exemple, a més de molts altres documents, es poden consultar acords de resolució de models d'utilitat i admissions a tràmit de patents.

 • Derwent Innovations Index (1980-2009)

  Recurs de la plataforma Web of science que dóna accés a patents de tot el món procedents de 40 entitats emissores, classificades en les seccions "Química", "Electricitat i electrònica" i "Enginyeria" (amb citacions d'altres patents relacionades).

 • Espacenet

  Espacenet ofereix quasi 80 milions de documents de patents de tot el món (sol·licituds de patents i patents concedides).

 • PATENTSCOPE

  Base de dades de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (WIPO) que conté 36 milions de patents.

Cercadors

Recursos web