Localització de legislació, normativa, patents i marques

Aquesta web ofereix una selecció de diversos recursos bibliogràfics, subscrits per les biblioteques de la UPC o d'accés obert, relacionats amb l'àmbit del dret. Concretament, es dóna un èmfasi especial als recursos que permeten localitzar legislació, normativa, patents. models d'utilitat i marques de fàbrica.

Per accedir als recursos subscrits (d'accés restringit als membres de la UPC) des d'ordinadors que no estiguin connectats a la xarxa UPC, cal utilitzar el servei d'accés remot.

  1. Legislació
  2. Normativa
  3. Patents, models d'utilitat i marques de fàbrica

1. Legislació

Bases de dades

2. Normativa

Bases de dades

Recursos web

3. Patents, models d'utilitat i marques de fàbrica

Bases de dades

Recursos web