Destaquem

Actualment els continguts de Publica! no s'actualitzen.

Podeu trobar tota la informació del portal a Bibliotècnica i al web d'Iniciativa Digital Politècnica.

Recursos per a l’edició i publicació dels teus treballs acadèmics i de recerca.

Dades de recerca

Gestió i publicació de les dades de recerca en accés obert.

Llibres

Tot el que necessites per a l'edició dels teus llibres acadèmics.

Revistes

Edició, publicació, visibilitat i impacte per a les revistes de la UPC.

UPCOpenCourseWare

Publicació en accés obert dels vostres continguts docents.

Vídeos

Serveis per a l'enregistrament i publicació de vídeos.

Tesis doctorals

Recomanacions per a la seva presentació en format paper i electrònic.

TFG, PFM i altres treballs

Recomanacions bàsiques per a la seva planificació i elaboració. 

Exàmens

Tot el que necessites per redactar-los i preparar-los. 

Articles científics

Recomanacions per a la presentació i elaboració d'articles científics

Congressos

Publicació per a la visibilitat dels congressos de la UPC