Revistes en accés obert

Aquí trobareu una selecció de revistes disponibles en accés obert i especialitzades en les àrees temàtiques de la UPC, així com els principals directoris i editorials d'aquesta tipologia de documents.

Els articles publicats en aquestes revistes són accessibles de forma lliure sense cap cost de subscripció i on els investigadors poden publicar articles a canvi de pagar un import marcat per l'editorial. A diferència de les revistes de subscripció, l'autor normalment segueix sent titular dels drets d'explotació, la qual cosa li permet fer ús del seu article sense necessitat de demanar permís a l'editorial.

1. Revistes per àrees de coneixement UPC 

2. Directoris de revistes d'accés obert

Multidisciplinars

 • DOAJ (directory open access journals): directori que dóna accés al text complet dels articles de més de 10.000 publicacions científiques i acadèmiques que compleixen un rigurós sitema de qualitat. 
 • REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico): plataforma (antic eRevista) d'agregació de continguts científics i acadèmics amb enllaç al contingut publicat per l'editor. 
 • InTech Journals: editorial que publica en accés obert revistes amb peer review dins de l'àmbit de la ciència, tecnologia i medicina.
 • Journals for Free: directori que conté més de 15.100 revistes open access o que permeten algun tipus d'accés (després d'un període d'embargament, accés obert als articles antics, ..). Moltes publicacions estan indexades a PubMEd, Scopus i les bases de dades de Thomson Reuters. 
 • RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert): dipòsit cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
 • Redalyc (red de revistas científicas de America Latina y el Caribe, España y Portugal): portal que conté revistes científiques en accés obert.
 • Revistas científicas del CSIC: plataforma que conté les revistes en accés obert editades per el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 • Revistes i congressos UPC: dipòsit de la Universitat Politècnica de Catalunya que allotja el text complet de revistes i congressos editats per les diferents unitats de la Universitat. 
 • ROAD (directory of open access scholarly journal): servei proporcionat per ISSN International Centre i la UNESCO, que ofereix informació bibliogràfica i l'enllaç al text complet, de les revistes acadèmiques d'accés obert que tenen un ISSN assignat.

Ciències de la salut

 • BioMed Central: editorial que publica més de 200 revistes amb peer review i en accés obert en el camp de la biologia, biomedicina i medicina. 
 • PLoS: accés als articles científics amb peer review que publica l'organització sense ànim de lucre Public Library of Science.

Podeu consultar més revistes en accés obert de les principals editorials comercials.