Propietat intel·lectual

El dret d'autor té la finalitat de protegir i incentivar la creació intel·lectual de les persones, sent objecte d'aquesta protecció les obres literàries, artístiques i científiques (resultat de l'intel·lecte humà).

  • Tot i que és freqüent utilitzar com a sinònims “dret d’autor” i “propietat intel·lectual”, cal tenir en compte que la propietat intel·lectual és un concepte més ampli que inclou també la propietat industrial (patents, marques, models industrials, etc.).
  • No obstant això, en el marc jurídic espanyol la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) fa referència exclusiva als drets d’autor (morals i d'explotació o 'copyright'), mentre que la propietat industrial queda protegida mitjançant altres lleis com la Llei de patents.

Cada cop és més necessari considerar els aspectes de propietat intel·lectual relacionats amb els documents dels quals som autors o usuaris.

Tot i que les tecnologies de la informació i de la comunicació ens permeten crear, modificar, consultar, reproduir i difondre obres d'una manera fàcil, ràpida i econòmica, hem d'estar segurs que en fem un ús correcte i legal.