Dipòsit Legal (DL)

El Dipòsit Legal és  un mecanisme regulat per llei i gestionat per l'Oficina del Dipòsit Legal de la Biblioteca de Catalunya, que obliga als editors (o als autors-editors) el lliurament d'un seguit d'exemplars de la seva producció a la Biblioteca Nacional de Catalunya.

Aquest lliurament garanteix la difusió i conservació del patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital de Catalunya:

  • En el cas de les obres amb una certa difusió, el seu dipòsit legal garanteix la seva consulta i preservació a les biblioteques nacionals.
  • Addicionalment, en cas d’haver de demostrar l’autoria de l’obra, el registre al Dipòsit Legal seria una evidència més a aportar.
  • A partir del 25 d'octubre de 2015, tal i com estableix el Reial Decret 635/2015, es va deixar d'atorgar número de dipòsit legal a les publicacions electròniques en línia, com els llibres o revistes electròniques, atès que aquests recursos ja són capturats per la Biblioteca de Catalunya per a la seva preservació.

L'obligatorietat del dipòsit legal de les publicacions depèn de la seva finalitat de difusió o distribució:

  • Són objecte de dipòsit legal les publicacions de tot tipus i en qualsevol suport produïdes a Catalunya amb fins de difusió, ja siguin de venda o gratuïtes: llibres i fullets, documents audiovisuals, enregistraments sonors, publicacions periòdiques, mapes...
  • En canvi, no ho són tots aquells documents que no compleixin els citats fins de difusió: documents sobre assumptes interns d'organitzacions adreçats al seu personal, publicacions d’impressió sota demanda, catàlegs comercials, manuals d'instruccions,...

Cadascuna de les unitats editores de la UPC (unitats bàsiques, funcionals o altres) ha de demanar el DL de les seves publicacions, produïdes a Catalunya amb fins de difusió, segons el que estableix el següent procediment: