Exàmens: recomanacions de creació, elaboració i avaluació

Aquesta pàgina facilita diversos recursos bibliogràfics (inclosos alguns tutorials) on poder trobar recomanacions d'elaboració d'exàmens, tant des del punt de vista del professor, com a creador i avaluador de l'examen, així com de l'estudiant que l'ha de presentar en el marc d'avaluació dels seus coneixements.

 1. Elaboració d'exàmens: recomanacions per a l'estudiantat
 2. Creació i avaluació d'exàmens: recomanacions per al professorat

1. Elaboració d'exàmens: recomanacions per a l'estudiantat

 • Allen, C. Los exámenes: cómo superarlos con éxito: libros para los padres cuyos hijos deben enfrentarse con los exámenes. 4a ed. Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1980. Disponible a les biblioteques de la UPC.
Tutorial de 10-15 minuts que proporciona tècniques molt útils amb què poder gestionar correctament el temps disponible per fer l'examen, revisar-ho correctament, així com superar el possible estrès ocasionat.
 • Cañas Fernández, José Luis. Estudiar en la universidad hoy: las técnicas eficaces, métodos, apuntes, trabajos, tesis, exámenes. Madrid: Dykinson, 1990. Disponible a les biblioteques de la UPC.
 • Clough, E. Técnicas de estudio y examen. 5a ed. Madrid: Pirámide, 1994. Disponible a les biblioteques de la UPC.
Recull de recomanacions adreçades als estudiants per tal que aquests puguin millorar la presentació i redacció dels problemes d'examen. A tal efecte, es descriuen i s'analitzen errors i exemples procedents d'exàmens reals. El text està essencialment adreçat als alumnes de primer curs de l'assignatura "Fonaments matemàtics" de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC.
 • Hernández, J. M.; Pozo, C.; Polo. A. Ansiedad ante los exámenes: un programa para su afrontamiento de forma eficaz. Valencia: Promolibro, 1994. Disponible a les biblioteques de la UPC.
Tutorial orientat a la preparació i a l'elaboració dels exàmens, l'objectiu del qual és clarificar quins aspectes principals cal tenir en compte, així com proporcionar algunes idees que puguin ajudar en la millora dels resultats.
 • Orr, Fred; Fetcher, C. Cómo triunfar en los exámenes. Bilbao: Deusto, 1988. Disponible a les biblioteques de la UPC.
 • Pallarés Molins, E. Técnicas de estudio y examen para universitarios. 2a ed. Bilbao: Mensajero, 2007. Disponible a les biblioteques de la UPC.
 • Quesada Castillo, R. Ejercicios para preparar exámenes. México: Limusa. Noriega, 1991. Disponible a les biblioteques de la UPC.
 • Salas Parrilla, M. Cómo preparar exámenes con eficacia. 2a ed. Madrid: Alianza, 2007. Disponible a les biblioteques de la UPC.
 • Tierno, B. Las mejores técnicas de estudio: saber leer, tomar apuntes y preparar exámenes. 5a ed. Madrid : Ediciones Temas de Hoy, 1995. Disponible a les biblioteques de la UPC.
Recull de diversos consells a tenir en compte abans, durant i després de l'elaboració dels exàmens.
 • Zeidner, M. Test anxiety [en línia]: the state of the art. New York: Kluwer Academic Publishers, 1998 [Consulta: 21 novembre 2013]. Accés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UJI, UVIC: <http://link.springer.com/book/10.1007/b109548>.

 2. Creació i avaluació d'exàmens: recomanacions per al professorat

 • Assessment and evaluation in higher education. Bath: University of Bath. School of education, 1981-. Disponible a les biblioteques de la UPC. ISSN 0260-2938.

 • Barberán Garrido, A. Fabricació automàtica d'examens. Treball final de carrera - Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú, 1996 [Disponible a les biblioteques de la UPC].

 • Bryan, C.; Clegg, K. Innovative assessment in higher education. London: Routledge, 2006. Disponible a les biblioteques de la UPC.

 • Davier, A. A. von; Holland, P. W.; Thayer, D. T. The Kernel method of test equating [en linia].  New York: Springer-Verlag, 2004 [Consulta: 21 novembre 2013]. Accés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UJI, UVIC: <http://link.springer.com/book/10.1007/b97446>.

 • Fernàndez-Baldor Font, X. Aplicació web de generació i autoavaluació d'exàmens tipus test basat en el criptosistema knapsack [en línia]. Directors: Joan Manuel Gimeno Illa, Magda Valls Marsal. Lleida: Universitat de Lleida, 2011. Treball fi de carrera - Universitat de Lleida. Escola Politècnica Superior, 2011. <http://hdl.handle.net/10459.1/45624>.

 • Hurtado de Mendoza Rodríguez, C. Validació estadística en exàmens tipus test. Directors: Antoni Ras Sabidó, Jorge Villar Santos. Projecte final de carrera - Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2000. Disponible a les biblioteques de la UPC.

 • Irvine, S. H.; Kyllonen, P. C., eds. Item generation for test development [en línia]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, cop. 2002 [Consulta: 21 novembre 2013]. Accés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC i UJI: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=69053&site=ehost-live>.

 • Kolen, Michael J.; Brennan, R. L. Test equating, scaling, and linking: methods and practices. 2nd ed. New York: Springer, 2004. Disponible a les biblioteques de la UPC.

 • Osterlind, S. J. Constructing test items [en línia]: multiple-choice, constructed-response, performance, and other formats. 2nd ed. Boston: Kluwer Academic, 1998 [Consulta: 20 novembre 2013]. Accés restringit als membres de la UPC, UB, UAB, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UJI, UVIC: <http://link.springer.com/book/10.1007/0-306-47535-9>.

 • Puertas Esteve, B. Corrector: sistema d'ajuda a la correcció d'exàmens. Director: Alicia Ageno Pulido. Projecte final de carrera - Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat d'Informàtica de Barcelona, 1999 [Disponible a les biblioteques de la UPC].

 • Quesada Balaguer, J. Evalúa 2.0: sistema d'elaboració i gestió d'exàmens tipus test. Director: Josep Cabré i Garcia. Projecte final de carrera - Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat d'Informàtica de Barcelona, 2000 [Disponible a les biblioteques de la UPC].

 • Salinas, Dino. !Mañana examen!: la evaluación: entre la teoría y la realidad. Barcelona : Graó, 2002. Disponible a les biblioteques de la UPC.

 • Tindal, G.; Haladyna, T. M., eds. Large-scale assessment programs for all students [en línia]: validity, technical adequacy, and implementation. Mahwah: L. Erlbaum, 2002 [Consulta: 21 novembre 2013]. Accés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC i UJI: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=69061&site=ehost-live>.

 • Vizcaíno Casado, J. Desarrollo de una herramienta de gestión de exámenes. Director: José Maria Barceló Ordinas. Projecte final de carrera - Universitat Politècnica de Catalunya. Department d'Arquitectura de Computadors, 2005 [Disponible a les biblioteques de la UPC].

 • Wiggins, Grant P. Educative assessment: designing assessments to inform and improve student performance. San Francisco: Jossey-Bass, 1998. Disponible a les biblioteques de la UPC.

Arxius relacionats: