Handle

El sistema Handle és un sistema desenvolupat per la Corporation for National Research Initiatives (CNRI) que permet l'atorgament d'identificadors persistents a recursos d'informació existents a la xarxa (llibres, capítols, revistes, articles, gràfics, vídeos, etc.).

  1. Què és el sistema Handle?
  2. Com s'estructura?
  3. Com es poden localitzar els documents identificats per un Handle?
  4. Com poden atorgar identificadors Handle els membres de la UPC?

1. Què és el sistema Handle?

El sistema Handle és un sistema d'identificació única que garantitza un accés permanent als documents digitals existents a la xarxa, encara que es canviï la ubicació d'aquests documents al llarg del temps. Per exemple, un localitzador uniforme de recursos (URL) no és un identificador persistent perquè els seus continguts poden ser moguts a una altra ubicació.

Aquest accés permanent es basa en un sistema de resolució que ofereix els documents digitals a partir dels seus identificadors Handle, no de la seva ubicació (adreça URL). D'aquesta manera, si es mou un document de localització, per exemple, per un canvi de servidor, aquest es pot seguir identificant amb el mateix identificador Handle (independentment de la seva adreça URL actual o anterior).

2. Com s'estructura?

Cada Handle està format per un prefix que identifica al productor de l'identificador (editorial, empresa, repositori institucional, etc.), i per un sufix que identifica cadascun dels objectes digitals (llibre, capítol, revista, article, imatge, etc.).

Per exemple, el prefix i sufix que formen el Handle 2099.1/19080 ens donen la següent informació:

3. Com es poden localitzar els documents associats a l'identificador?

Per poder localitzar un document amb un identificador Handle, es pot escriure a la barra del navegador la cadena "http://hdl.handle.net/" seguida del prefix i sufix corresponent, la qual cosa redirecciona l'usuari directament al document:

http://hdl.handle.net/2099.1/19080

Alternativament, es pot emprar el localitzador existent a http://hdl.handle.net/. Aquest localitzador, a més de redireccionar l'usuari al document, també ofereix informació addicional com la URL associada al mateix.

4. Com poden atorgar identificadors Handle els membres de la UPC?

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC fa servir el sistema Handle per identificar tots els objectes dipositats a UPCommons, conjunt de dipòsits institucionals de la UPC. Per tant, tots els documents allotjats als diversos dipòsits d'UPCommons reben automàticament un Handle que els identifica, garantint als seus autors un accés permanent als mateixos (URL permament):