Identificadors URN (Handle i DOI)

Tant el Handle com el DOI són sistemes d'identificació d'objectes digitals que permeten assignar un PURL ("persistent uniform resource locator") als documents electrònics (llibres, articles de revista, comunicacions de congressos, materials docents, etc.).

  • Mitjançant l'ús d'aquest protocol, podeu assignar als vostres recursos electrònics una adreça permanent a Internet que els identifiqui amb independència del nom del servidor on el tingueu dipositat.
  • L'accés permanent dels identificadors URN eviten als internautes la recuperació d'una URL que ha deixat de ser vàlida (el conegut "error 404" dels navegadors).
  • El DOI és una variant del sistema Handle destinat a facilitar les transaccions comercials amb documents electrònics.