Exàmens

"Un examen és un instrument d'avaluació, oral o escrit, basat en unes preguntes que s'han de contestar o unes activitats que s'han de realitzar per demostrar el nivell d'aprofitament de l'aprenentatge"

Font: TERMCAT. Cercaterm <http://www.termcat.cat/>

En aquest apartat trobareu informació que pot ser útil al professorat i estudiantat interessant en la creació, elaboració i consulta dels exàmens:

  • Recomanacions de creació, elaboració i avaluació: bibliografia de diversos recursos (inclosos alguns tutorials) amb què poder obtenir recomanacions bàsiques sobre els exàmens, tant des del punt de vista del professor, com a creador i avaluador de l'examen, així com de l'estudiant que l'ha de presentar en el marc d'avaluació dels seus coneixements.
  • Dipòsit d'exàmens de la UPC: descripció i mètodes de consulta d'aquest dipòsit, on es poden recuperar els exàmens en format digital que el professorat i altres unitats de la universitat han fet arribar a les biblioteques de la UPC.
  • Normativa acadèmica UPC: detall dels diversos apartats de la normativa acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya relacionats amb els exàmens o altres criteris d'avaluació i mètodes de qualificació de les assignatures (segons el corresponent nivell d'estudis).
  • Proves d'accés a la universitat: recull d'alguns models d'examen i pautes de correcció de les proves d'accés a la universitat oferts per la Secretaria d'Universitats i Recerca, segons els estudis i edat de l'estudiant que vol accedir-hi.